null ”Tuonelan kohtusi hakataan pois!”− Uskovilta eniten vihapalautetta piispalle

”Tuonelan kohtusi hakataan pois!”− Uskovilta eniten vihapalautetta piispalle

Leipäpappi, harhaoppinen, uskosta luopunut, maallisuutta kosiskeleva. Piispa Irja Askola on saanut äkäistä palautetta erityisesti uskonnollisilta miehiltä.

Kun Helsingin ja Vantaan piispa Irja Askola siunasi homoseksuaalin miesparin lähetystehtäviin kesällä 2013, hän tuli sohaisseeksi herhiläispesää.

Askola sai tapahtuman jälkeen yli tuhat palauteviestiä, joista suurin osa oli sävyltään myönteisiä. Negatiivista palautetta tuli kuitenkin 124 viestin verran ja niistä 78 sisälsi suoranaista vihapuhetta, jota antoivat pääasiassa uskovat ihmiset.
 

Suomalaisille miehille olet iljetys. Niin kuin myös tekosi. Toivottavasti tuonelan kohtusi hakataan pian pois! 


Palautteen sisältämän vihan ja julmuuden epäloogisuus on hätkähdyttävää.

”Julmuuteen syyllistyvä voi ymmärtää moraalikoodeja, toimia niiden mukaan, pitää itseään uskonnollisena, kannattaa uskonnollista yhteisöään ja jopa vedota moraaliin kohdatessaan julmuutta toisaalla”, kuvailee Aki Kekkonen, joka on tehnyt teologian pro gradunsa uskonnollisesta vihapuheesta piispan saaman palautteen perusteella.

Aktiivisia ovat olleet myös uskonnottomat.

”Heidän palautteissaan on nähtävissä eri motiiveja: homofobiaa, ulkomaalaisvihaa ja naisvihaa. Lisäksi esiintyi aggressiota yleisesti uskontoja tai uskonnollisuutta kohtaan. Uskonnottomat käyttävät uskontoa keppihevosenaan vihan julkituomisessa”.

Kolme vihan motiivia

Aineistosta löytyi kolme erilaista ärsykettä, jotka laukaisevat uskonnollisen vihapuheen. Ensimmäinen on jumalallisen järjestyksen rikkominen.
 

Olet hyvä esimerkki siitä, miten saatanallinen elämäsi on sekoittanut hölmön pääsi. Et toimi yhtään raamatun mukaan, olet täysin harhaanjohtaja ja siksi kirkon mätäpesäke.
 

”Jumalan sanasta ja Raamatusta luopuminen toimii provokaationa. Tähän jumalallisen järjestyksen rikkomiseen liittyvät aineiston mukaan olennaisesti kysymykset Raamatun tulkinnasta, seksuaalisuudesta ja sukupuolesta.”

Toiseen provokaatioon, kirkon järjestyksen rikkomiseen, liittyvät kysymykset kirkon ykseyden rikkomisesta, opista ja perinteestä.  Askolan toimien nähdään hajottavan kirkkoa ykseyden vaalimisen sijaan.
 

Sinun suhmuroinnin takia luterilainen kirkko menettää kalliin periaatteen ”sola skriptum”, josta sinä olet vastuussa. Kanna myös vastuusi!
 

Askolan synneiksi katsotaan Raamatun sanasta ja kirkon tunnustuksesta luopuminen, Raamatun sanoman vääristely, väärin opettaminen, Raamatun valikoiva luenta ja maallisen lain sekoittaminen kirkon oppeihin. Kirjoittajat ovat usein varmoja omasta opin tuntemuksestaan.

Annetussa palautteessa ollaan yhtä aikaa huolissaan kirkon jäsenkadosta ja samaan hengenvetoon uhkaillaan kirkosta eroamisella.

Puhtauden rikkominen on kolmas provokaatio.

”Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien liittojen vastustaminen liittyy avioliittoon mielletyn rituaalisen puhtauden suojeluun. Palautteissa Askolaa syytetään tämän puhtauden rikkomisesta.”
 

ON se biolookinen ero olemassa, että vihkimälläkään EI  IRJA ASKOLA SAA PORTTOHENKIÄ JA HOMOJA AVIOLIITTOON; he ovat vihkimisenkin jälkeen HOMOJA…

Sukupuoli vaikuttaa

Kolme ja puoli vuotta virassa ollut Espoon piispa Tapio Luoma kertoo saaneensa vain muutamia mielenilmauksia, jotka voi tulkita vihapostiksi. Niidenkin lähettäjänä on useimmiten uskonnollinen henkilö. Vihaista postia lähetetään herkemmin jonkin julkisen esiintymisen jälkeen.

”Tällaista palautetta antaneen mukaan sanomiseni tai toimintani ei ole Jumalan tahdon mukaista.  Uskontoa ja kirkkoa vastustavilta ihmisiltä sen sijaan ei juuri tule suoraa aggressiivista viestiä – tiedän sitä löytyvän kyllä verkkomaailmasta”, Luoma sanoo.

Piispa Luomaa suojelee vihapostilta osin hänen sukupuolensa. Palautetta antaneiden mielessä Askola rikkoo naisena jumalallista järjestystä toimiessaan Raamatun sanan vastaisesti pappina ja piispana.
 

PIISPUS JA KIRKKOHERRUUSHAN OVAT MIESTEN TEHTÄVIÄ! PITÄÄ OLLA K U L K U S E T (MUNAT) JALKOJEN VÄLISSÄ! EI PIMPPAA! JOKO NYT YMMÄRSIT ASIAN!
 

”Askolan saamat palautteet sisältävät materiaalia, joka liittyy Askolan fyysiseen olemukseen ja luonteenpiirteisiin. Seksismi ja naisviha todennetaan halventavalla kielenkäytöllä ja vähättelevällä asenteella.” 

Miesten osuus vihapalautteissa on selkeästi naisia suurempi. Aineiston perusteella miehet ovat naisia kärkkäämpiä sekä vihapalautteen antajina että erityisten törkeyksien latelemisesssa. Tosin naisetkaan eivät jää toimettomiksi asiassa.

Valomerkissä aiemmin myös Johanna Korhosen saamasta vihapalautteesta:
Vihan viidakko
Uskonnollinen vihapuhe poliisin esitutkintaan
Aiheesta muualla: Kotimaa24: Piispa Mikko Heikka saanut paljon vihapostia

Jaa tämä artikkeli: