17.7.2014 Apostolien perustuksella

17.7.2014 Apostolien perustuksella

Pääkirjoitus: Maailma muuttuu. Tulevaisuuden strategiat saavat uuden sisällön. Näin elämä jatkuu ajasta toiseen.
Jotkut meistä haluavat antaa muutoksille ja koko elämälle merkityksen ja tyytyä siihen. Mutta onko olemassa vielä jotain, jonka päällä kaikki elämä lepää? Jotain, joka ei anna vain teoreettisen vastauksen kaikkeen olemassaoloon vaan vastaisi myös siihen, mikä on kaiken elämän päämäärä.
Kuka voisi vastata näin suuriin kysymyksiin?

Antaessaan vastauksen elämän tarkoitukseen ja päämäärään, kirkko ei teoretisoi eikä anna valmiiksi purettua vastausta Raamatusta. Sillä vastaus elää ja on, vastaavat silminnäkijät. Ja eri-ikäisiä silminnäkijöitä on Raamattu täynnä.
Jumalan olemassaoloa ei voida todistaa, mutta silminnäkijät uskovat ja todistavat. Muun muassa Uuden testamentin apostolit ovat elämän silminnäkijöitä: ”Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös julistamme teille” (1 Joh 1:3). Heti sen jälkeen, kun

Pietari oli tunnustanut Jeesuksen ja sanonut, että hän on Messias ja Jumalan Poika, Jeesus alkoi puhua kirkosta. Hän tiesi, että kirkko alkaisi pienellä joukolla, mutta tämä liike saisi globaalit seuraamukset. Julistus tulisi kaikumaan maan kaikkiin ääriin. Kansojen ihmiset tulisivat liittymään tähän kirkkoon, jonka perustuksena ovat apostolit. Paavali kirjoittaa: ”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus” (Ef. 2:20).

Kirkko antaa vastauksen elämän tarkoitukseen ja päämäärään. Vastaus on kirkon elämä. Sinä ja minä mukaan luettuina.
Sillä kirkko voi aina yhtyä siihen vastaukseen, josta apostolit todistavat: ”Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän sanasta” (1 Joh 1:1). Jumalan ja ihmisen pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa, yhdistyy alku ja loppu. Tämän apostolit saivat kokea ja tällä pohjalla myös kirkko tänä päivänä seisoo.

PS.

Maailma muuttuu. Mutta meidän ei tarvitse pelätä. Kaikkien muutosten keskellä elää totuus Jeesuksesta Kristuksesta. Me saamme olla hänen todistajiaan.

Roger Rönnberg
Esbo svenska ­församlingin kirkkoherra
roger.ronnberg@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: