4.9.2014 Nyt oppimaan

4.9.2014 Nyt oppimaan

Lukuvuosi espoolaisissa oppilaitoksissa on taas syksyn tullen alkanut. Monenlaiset odotukset ja toiveet täyttävät mielen. Tuleeko tästä hyvä vuosi? Täytänkö itse asettamani tavoitteet? Miten viihdyn? Saanko uusia ystäviä ja mielenkiintoisia ihmissuhteita? Jaksanko?


Opiskelijoiden – nuorten aikuisten – tärkeät kysymykset liittyvät usein elämäntilanteeseen; aikuistumiseen ja itsenäistymiseen, parisuhteeseen ja muihin ihmissuhteisiin tai toimeentuloon. Osalla päällimmäisenä voi olla yksinäisyys tai syrjäytyminen.


Monet toimijat oppilaitoksissa tekevät kaikkensa, jotta haitallista yksinäisyyttä voitaisiin estää. Toimivia käytänteitä jaetaan, uusia kehitetään. Opiskelijan näkökulmasta olennaista on löytää auttaja silloin, kun elämä tuntuu vaikealta. Tässä tärkeässä kohdassa seurakuntien tarjoama apu on osa laajaa verkostoa, johon kuuluvat oppilaitosten opettajat, kuraattorit ja psykologit, terveydenhuoltohenkilöstö, opiskelija- tai ylioppilaskunnat.


Opiskelijamäärät ovat Espoossa nousseet viime vuosina. Tarkoituksena on tarjota opiskelupaikka mahdollisimman monelle ammattiin valmistumista haluavalle. Toisaalta ylimmällä asteella tavoitellaan opetuksen ja tutkimuksen yhä parempaa tasoa, jolla varmistetaan Suomen kilpailukyky kansainvälisessä vertailussa. Nämä asettavat eneneviä vaatimuksia erityisesti henkilökunnalle.


Espoon seurakunnat ovat luonteva yhteistyökumppani espoolaisille oppilaitoksille. Oppilaitospapit ja -kirkkomuusikko ovat ansainneet luottamuksen kymmeniä vuosia jatkuneen työn kautta.


Yhteistyö on helppoa, koska se perustuu molemminpuoliseen arvostukseen ja työhön oppilaitosten omista lähtökohdista. Seurakunnat liittyvät siten sellaiseen kasvatustehtävään, joka on aidosti yhteistä. Lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys, jonka käytännön ulottuvuuksia ovat ihmisarvon kunnioitus, tasa-arvo, yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen.


Periaatteet eivät kuitenkaan yksistään kanna. Olennaista on arkinen työ oppilaitoksissa. Kun yksilö voi hyvin, koko yhteisö voi hyvin.

PS.

Yksin ei kannata jäädä. Ryhmässä et ole yksin. Kaksi ihmistä on jo ryhmä.

Juha Lassila
johtava
oppilaitospastori
juha.lassila@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: