Äänestäminen

Äänestäminen

  • Äänioikeutettuja ovat kaikki Pitäjänmäen seurakunnan kirjoihin ennen 29.6.2014 läsnä oleviksi merkityt seurakunnan jäsenet, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä 7.9. täyttäneet 18 vuotta ja joiden nimi on merkitty seurakunnan lainvoimaiseen vaaliluetteloon. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.
  • Ennakkoäänestys on 1.9.–5.9. kello 9–18 kirkkoherranvirastossa, Turkismiehenkuja 4.
  • Äänestäminen vaalipäivänä 7.9. tapahtuu Pitäjänmäen kirkossa messun jälkeen kello 11.30–20.
  • Vaalin tulos julistetaan Pitäjänmäen kirkossa ääntenlaskun päätyttyä noin kello 21 ja Kirkko ja kaupungin verkkolehdessä.

Jaa tämä artikkeli: