Arkipyhät pysynevät entisillä paikoillaan

Arkipyhät pysynevät entisillä paikoillaan

Työmarkkinaneuvotteluissa nousi vuoden vaihteessa esiin kysymys loppiaisen ja helatorstain siirtämisestä lauantaille. Asiaa on siitä lähtien selvitetty työmarkkinajärjestöjen ja kirkon yhteisessä työryhmässä.

Kirkkohallituksen kansliapäällikön Jukka Keskitalon mukaan työryhmän selvitys valmistuu ensi kuun alussa. Tulossa ei ole lausuntoa, jonka mukaan arkipyhät tulisi siirtää niitä seuraaville lauantaille.

– Työskentely on edennyt hyvässä yhteisymmärryksessä. Työryhmässä ollaan vielä erimielisiä siitä, mitkä olisivat arkipyhien siirtämisen vaikutukset talouteen tai työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointiin. Näitä asioita on vaikea mitata, Keskitalo sanoo.

Arkipyhien siirroista koituvaa kokonaistaloudellista hyötyä on vaikea määrittää. Kirkko on pitänyt neuvotteluissa esillä ihmisen puolustamisen näkökulmaa. Kirkko on myös muistuttanut, että arkipyhät ovat nyt niillä perinteisillä paikoilla, joilla arkipyhät ovat muuallakin läntisessa Euroopassa.

– Muuttamalla kalenteria leikkaisimme itsemme irti tästä perinteestä. Sillä on merkitystä myös niille, jotka elävät etäällä kirkosta, Keskitalo sanoo.

Mielipidemittausten mukaan valtaosa suomalaisista kannattaa arkipyhien sijoittelun jättämistä ennalleen.

Kirkolliset juhlapäivät on määritelty kirkkolaissa. Niiden siirtäminen edellyttää kirkkolain muutosta, jonka tekemiseen kirkolliskokouksella on yksinomainen aloiteoikeus. Kirkkolain säätää eduskunta kirkolliskokouksen esityksestä.

Työn teettämisestä sunnuntai- tai pyhäpäivinä päätetään työaikalaissa, joka on normaali eduskunnan muutettavissa oleva laki.

Jaa tämä artikkeli: