Arvokysymys

Arvokysymys

Pitkä keskustelu, tai taistelu, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista on edennyt vaiheeseen, jossa eduskunta ratkaisee, onko samaa sukupuolta olevilla oikeus avioliittoon. Eduskunnassa asiasta käyty lähetekeskustelu kulki tuttuja raiteita ja sisälsi jo ehkä miljoona kertaa kuultuja perusteluja.

Monelle kristitylle Jeesuksen viitoittama lähimmäisenrakkauden ja ihmisten yhtäläisen arvon sanoma on etiikan keskeinen lähtökohta. Meidän uskontulkintamme mukaan se johtaa johdonmukaisesti siihen, että oikeus avioliittoon on annettava myös niille, joiden kumppani on samaa sukupuolta. Meitä häiritsee, jopa loukkaa, ”kristillisyyden” ja ”raamatullisuuden” omiminen näiden rakkauden ja tasa-arvoisuuden periaatteiden vastustamiseen.

Huimimmillaan väitetään, että Jeesus itse vastusti homoliittoja. Tällaista Hänen puhettaan ei Raamatusta kyllä etsimälläkään löydy. Jos kirjaimellisesti luetaan, Hän kyllä kielsi eronneita menemästä uudelleen naimisiin. Tätä eivät kuitenkaan monet ”raamatulliset” tunnu ottavan kovin vakavasti.

Jeesus asettui aina heikkojen, syrjittyjen ja halveksittujen puolelle. Epäilemättä hän asettuisi myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolelle. Meitä lähimmäisenrakkauteen ja tasa-arvoon uskovia kristittyjä häiritsee, jopa loukkaa, väite, että myymme uskon keskeiset periaatteet miellyttääksemme ihmisiä. Päinvastoin haluamme kynsin hampain pitää niistä kiinni ja taistella Jeesuksen sanoman puolesta. Kaikkia tämä ei suinkaan näytä miellyttävän.

Aika tekee työtään. Asenteet vähemmistöihin ovat vuosien mittaan kulkeneet kohti oikeaa suuntaa. Ellei tasa-arvoista avioliittolakia hyväksytä nyt, se hyväksytään myöhemmin. Vastustus on kamppailua tutkainta vastaan. Kirkon päätöksentekoa tuntien kirkollista vihkimistä samaa sukupuolta oleville pareille ei hyväksytä vielä pitkään aikaan. Siunaus heille kuitenkin annetaan, ja vihkiminen tulee sitten ajan myötä, kun asiaan totutaan.

Samaa sukupuolta olevien avioliiton vastustajat vetoavat usein siihen, että kyseessä on arvokysymys. Sitä se onkin mitä suurimmassa määrin. Tasa-arvokysymys.

Seppo Simola, päätoimittaja
seppo.simola@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: