null Avaako kirkko tien alttarille?

Solmittu liitto. Ruotsissa kirkko vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Suomessa avioitumisoikeuden laajentamisesta käydään keskustelua. Ruotsalaiset Alf Karlsson ja Johan Lundqvist virallistivat suhteensa huhtikuussa 2009.

Solmittu liitto. Ruotsissa kirkko vihkii avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Suomessa avioitumisoikeuden laajentamisesta käydään keskustelua. Ruotsalaiset Alf Karlsson ja Johan Lundqvist virallistivat suhteensa huhtikuussa 2009.

Avaako kirkko tien alttarille?

Kirkko elää muutostilanteessa, jos ja kun eduskunta päättää muuttaa avioliittolakia. Valtaosa poliittisista puolueista kannattaa uudistusta.

Mitä tekee kirkko, jos eduskunta päättää muuttaa käsitystään avioliitosta ja sen solmimisesta? Eduskunnan käsittelyyn on tulossa ennen pitkää lakiesitys niin kutsutusta sukupuolineutraalista avioliitosta.

Pitääkö kirkko kiinni nykyisestä kannastaan, jonka mukaan avioliiton voivat solmia mies ja nainen vai ryhtyykö kirkko vihkimään avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja?

Keskustelu aiheen ympärillä on käynyt vilkkaana viime viikot ja on laajentunut monissa kannanotoissa koskemaan myös kirkon verotusoikeutta ja kirkon asemaa yhteiskunnassa.

Poliittisista puolueista Vihreät, SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto ja RKP kannattavat niin kutsuttua sukupuolineutraalia avioliittoa.

Termiä on aiheellisesti moitittu harhaanjohtavaksi, sillä neutripareja tai neutraaleja parisuhteita ei ole olemassa. Kirkko ja kaupungin päätoimittaja Seppo Simola moitti termiä pääkirjoituksessaan (K&k 28.7.) ja kirjoitti: ”Olisi askel eteenpäin, jos kaikilla pariskunnilla olisi oikeus mennä vihille ja solmia avioliitto.”

Nykyisen avioliittolain mukaan avioliiton solmivat mies ja nainen. ”Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnä ollessa joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä”, määrittelee avioliittolaki nykytilan.

Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelisluterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa.

Avioliiton solminen on siis ennen muuta yhteiskunnallinen toimenpide, joka suo oikeuksia ja velvollisuuksia Suomen lain edessä.

Kun pappi julistaa avioliiton solmituksi, hän toimii tuossa hetkessä valtion virkamiehenä. Muutoinhan luterilainen avioliitoon vihkiminen on kirkollinen toimitus, jossa rukoillaan solmitun liiton puolesta.

Luterilainen avioliittokäsitys perustuu Martti Lutherin ajatukseen, jonka mukaan avioliitto kuuluu maallisen järjestyksen piiriin. Kihlakumppanit sopivat siitä keskenään ja laillistavat sittemmin suhteensa viranomaisen edessä.

Kirkolliset vaikuttajat ovat viime viikkoina ottaneet kantaa asiavyyhtiin. Piispa Eero Huovinen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että kirkon on harkittava vihkioikeudesta luopumista, mikäli eduskunta muuttaa avioliittolakia. Hänen mukaansa avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio.

Kuopion piispa Wille Riekkinen puolestaan säilyttäisi kirkon vihkioikeuden muuttuvassakin tilanteessa. Hän toteaa Kotimaa-lehden haastattelussa (5.8.), että kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös nais- tai miesparit kuten Ruotsin luterilaisessa kirkossa tapahtuu.

Helsingin tuleva piispa Irja Askola sen sijaan peräänkuuluttaa Kotimaan haastattelussa malttia. ”Asia on niin monisyinen, että kannattaa selvittää eri näkemyksiä ja vaihtoehtoja.” Hänen mukaansa asiasta tulee käydä monipuolinen keskustelu ja verrata tilannetta muiden kirkkojen toimintamalleihin.

”Toivon, että tämä keskustelu ei hautaisi alleen rekisteröidyn parisuhteen siunaamisen eteenpäinviemistä kirkossa”, toteaa Askola Kotimaa-lehden haastattelussa.

 

Suomi vertailussa

Suomessa hyväksyttiin vuonna 2002 parisuhdelaki, joka antaa samaa sukupuolta oleville oikeuden rekisteröidä suhteensa. Yhdenvertaislaki kieltää syrjinnän. Sen mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomen luterilainen kirkko punnitsee parhaillaan, kuinka suhtautua mies- tai naisparien kirkolliseen siunaamiseen. Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet -mietintö on piispainkokouksen käsittelyssä, ja piispainkokous tulee tekemään asiasta esityksen kirkolliskokoukselle.

Niin kutsuttu sukupuolineutraali avioliittolaki on voimassa Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa. Iso-Britannia on laillistanut siviililiitot.

Teksti Ulla Lötjönen
Kuva Carolina Byrmo/Lehtikuva

Jaa tämä artikkeli: