Avioliiton käsite on suotava kaikille

Avioliiton käsite on suotava kaikille

Jaakko Oja kirjoitti (K&k 26.3.) piispa Irja Askolan tasa-arvoista avioliittolakia puoltavasta kannasta. Kirjoituksensa yhteydessä Oja esitti, että ”Suomen lain mukaan aviopuolisot ovat jo vuosikymmenet olleet tasa-arvoisia, ei avioliittolaki parannusta kaipaa”. Ojan mukaan avioliitto-termi voitaisiin samaa sukupuolta olevien parien kohdalla korvata termillä ”pariliitto”.

Pariliitto ei kuitenkaan poistaisi epätasa-arvoistavia kohtia lainsäädännöstä. Laki rajaisi jatkossakin osan kansalaisista avioliiton ulkopuolelle. Monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa ulkomailla rekisteröidylle samaa sukupuolta olevien parisuhteelle tai Ojan ehdottamalle ”pariliitolle” ei anneta samoja oikeusvaikutuksia kuin avioliitolle. Tämä voi vaikuttaa muun muassa suomalaisen puolison mahdollisuuksiin saada oleskelulupa maasta tai hänen oikeuksiinsa puolisonsa sairastuessa tai ollessa kyvytön tekemään itseään koskevia päätöksiä.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mutta samaa sukupuolta olevien parien sulkeminen jatkossakin avioliittolain ulkopuolelle tarkoittaisi väistämättä parien luokittelua kahteen eri kategoriaan.

On epätasa-arvoa, että Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa kansa jaetaan päättäjien toimesta niihin, jotka pääsevät naimisiin ja niihin, jotka eivät. Avioliitto kuuluu kaikille.

Senni Moilanen
puheenjohtaja
Tahdon2013-kampanja

 

Jaa tämä artikkeli: