Avioliitto ei kuulu kaikille

Avioliitto ei kuulu kaikille

Senni Moilanen kirjoittaa mielipiteessään (K&k 16.4.), että avioliiton tulisi kuulua kaikille. Nykyisen lain mukaan siviiliavioliiton voivat solmia mies ja nainen, jotka ovat täysi-ikäisiä eivätkä toistensa lähisukulaisia. Moilanen väittää, että on epätasa-arvoista, että päättäjät jakavat kansan kahtia niihin, jotka pääsevät naimisiin, ja niihin jotka eivät. Moilasen mukaan avioliitto kuuluu kaikille. Hän vetoaa tässä Suomen perustuslakiin, joka kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan sukupuolen, iän ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tulisiko tasa-arvon lipun alla siis sallia avioliitto myös lähisukulaisille, alaikäisen ja aikuisen välille tai kahdelle lapselle?

Pohjimmiltaan lakimme ilmentävät niitä arvoja ja käytänteitä, jotka ovat hyväksyttyjä kulttuurissamme. Esimerkiksi äänioikeuden vaaleissa saa vasta yli 18-vuotias suomalainen. Kaikki muut ovat äänioikeuden ulkopuolella. Epätasa-arvoa? Ei ole, sillä jokaisella, joka on yhteiskuntamme silmissä äänioikeudellinen, on tasa-arvoinen asema. Yksi ääni per vaali.

Sama pätee avioliittoon. Yhteiskuntamme ei hyväksy lasten tai lähisukulaisten välistä avioliittoa, joten se ei heille kuulu. Mutta jokainen pari, jonka yhteiskuntamme hyväksyy avioliittoon voi sellaisen esteettä solmia. Mikäli kulttuurimme hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot, laki muuttuu. Avioliitto olisi siitä huolimatta rajattu käsite.

Elias Mustonen
teologian ylioppilas

 

Jaa tämä artikkeli: