Björn Vikström: Kirkko voisi luopua avioliittoon vihkimisestä

Björn Vikström: Kirkko voisi luopua avioliittoon vihkimisestä

Porvoon piispa Björn Vikström pohtii Facebook-päivityksessään, mitä seurauksia kirkolle olisi avioliittolain uudistamisesta. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Vikström arvioi, että kirkolla on kolme vaihtoehtoa: se voi joko mukautua lainmuutokseen ja alkaa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja tai se voi pitäytyä nykyisessä käsityksessään avioliitosta miehen ja naisen välisenä ja kieltäytyä vihkimästä muita. Kolmas vaihtoehto on, että kirkko luopuu vihkioikeudesta.

Kirkolliskokouksessa tuskin löytyy yksimielisyyttä tai edes vaadittavaa määräenemmistöä avioliittokäsityksen muuttamiseen, ennakoi Vikström. Siksi hänen mielestään olisi harkittava sitä, että avioliitot solmitaan maistraateissa ja siunataan kirkoissa. Vikströmin mukaan se sopisi yhteen myös Lutherin näkemyksen kanssa.

Myös Helsingin piispa Irja Askola käsittelee Facebook-päivityksessään lakialoitetta. ”Lakialoite takaa kirkkojen oman päätöksenteon avioliiton määrittelystä. Se ei sinänsä lukitse kirkkojen omia ratkaisuja”, Askola kirjoittaa.

Omana kantanaan hän puolustaa kansalaisten yhdenvertaisuutta lain edessä ja muistuttaa, että kun otetaan kantaa lakipykäliin, otetaan kantaa myös ihmisten tarinoihin. Hän myös huomauttaa, että nykyinen käytäntö ei ole ainoa tapa, jolla perheiden hyvinvointia voi tukea, ja ettei yhtä raamatullista perhemallia ole.

Björn Vikström Facebookissa

Irja Askola Facebookissa

 

Jaa tämä artikkeli: