Ei eutanasiasta valehtelemiselle

Ei eutanasiasta valehtelemiselle

Eutanasia ja avustettu itsemurha herättävät voimakkaita tunteita, eikä niitä koskeva debatti aina pysy järkipohjalla. Tilannetta ei paranna, että kannanotoissa sotketaan käsitteitä ja suoranaisesti valehdellaan, kuten Laura Hirvosen (K&k 29.10.) vetoomuksessa eutanasian laillistamista vastaan.

Hirvonen väittää, että ”osa [eutanasioista] on todellisuudessa murhia: ihminen, joka ei ole kyennyt ilmaisemaan tahtoaan kuolla, on silti eliminoitu.” Nämä kuolemat eivät liity eutanasiaan mitenkään.

Eutanasia voidaan Hollannissa myöntää sitä kestävästi ja selkeästi pyytävälle oikeustoimikelpoiselle potilaalle, joka on tietoinen pyyntönsä toteuttamisen seurauksista, jos potilaan terveydentila on tälle sietämätön eikä parannusta siihen ole nähtävissä.

Tämä diagnoosi pitää tavallisesti saada useammalta lääkäriltä. Lääkärin ei ole pakko myöntää eutanasiaa, mutta sen kohdalla valvotaan vankeusrangaistuksen uhalla, että potilas on tahtonsa selvästi ilmaissut.

Tapauksissa, joissa potilas on tapettu ilman tämän selkeää pyyntöä, on kyse ollut Suomessakin laillisesta kuolevan potilaan oireiden hoidosta, niin sanotusta saattohoidosta. Siinä kipulääkitys on potilaan tuskan lievittämiseksi nostettu tappavalle tasolle. Tiedämme tämän, koska Hollannissa säännöllisesti kerätään tietoa kuolinhoidosta. Olemattoman raportoinnin takia emme tiedä, kuinka yleistä tämä on Suomessa, mutta sitä tapahtuu.

Hirvonen kertoo myös, että lääkäri on Hollannissa ”määrännyt eutanasian” masentuneelle naiselle, joka perheensä menetettyään ”puhui haluavansa kuolla”. Kenellekään ei ole Hollannissa määrätty eutanasiaa. Lääkäri voi kyllä avustaa itsemurhassa fyysisesti tervettäkin potilasta, jos tämän henkinen tila on tälle sietämätön eikä siihen ole näkyvissä parannusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lääkäri voi antaa tappavan lääkeohjeen potilaalle, jota on jo pitkään hoidettu eri tavoin, mutta joka yhä järkkymättömästi haluaa kuolla ja joka on tyypillisesti yrittänyt itsemurhaa ja tulee yrittämään uudestaan. Itsemurhia ei ole avustettu, jos niiden on epäilty johtuvan masennuksesta.

Paul Tiensuu
Vuosaari

 

 

Jaa tämä artikkeli: