null Ei Helsingin osaksi

Ei Helsingin osaksi

Puolueiden Espoon kunnallisjärjestöt torjuvat pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisen. Kuntavaaleissa pienet ryhmät aikovat haastaa nykyisen päätöksentekokulttuurin.

Espoolaiset puolueiden kunnallisjärjestöt julkistavat näinä viikkoina kuntavaaliohjelmiaan, viimeistelevät ehdokasasetteluaan ja hakevat askelmerkkejä syksyn vaalitaisteluun.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistyminen nousee vaalidebattien teemaksi kuntauudistuksen myötä. Espoolainen puolueväki tyrmää yhdistymisen Helsinkiin yksimielisesti.

Suurkuntaa pidetään tarpeettomana, kalliina ja lähipalveluille haitallisena, eikä sen uskota tuovan espoolaisille lisäetuja. Helsingin kalliille byrokratialle ei pidä hakea maksajia lähikunnista.

Yhtä yksituumaisesti kannatetaan pääkaupunkiseudun tiivistä yhteistyötä. Yhteistä päätöksentekoa kaivataan muun muassa kaavoitukseen, liikenteeseen, asuntopolitiikkaan ja erikoissairaanhoitoon. Kokoomus kutsuu tulevaisuuden mallia metropolihallinnoksi, Sdp seutuhallinnoksi ja vihreät sekä vasemmisto seutuvaltuustoksi.

Esse kysyi puolueiden kunnallisjärjestöiltä niiden keskeisiä vaaliteemoja.

Espoon Kokoomuksen vaaliohjelman kärkiä ovat laadukkaat ja joustavat lähipalvelut, hyvä ikääntyminen sekä päivähoidon ja kaikenikäisten kaupunkilaisten opetuksen parantaminen. Kokoomus haluaa myös parantaa kaupungin kilpailukykyä sekä synnyttää uusia työpaikkoja, yrityksiä ja kaupallisia ideoita.

Espoon Demarit nostaa esiin lasten ja nuorten syrjäytymisen estämisen ja resurssien varaamisen voimakkaasti kasvavalle vanhusväestölle. Demarit ajavat myös kaikille maksuttomia terveydenhuollon peruspalveluja.

Sekä Vihreiden että Vasemmiston Espoo on tiivis. Kumpikin puolue nostaa yhdeksi pääteemaksi toimivan ja kohtuuhintaisen julkisen liikenteen. Molemmat pitävät tärkeänä, että kaupunki tuottaa nykyistä enemmän palveluja itse.

Vihreät korostavat lähimetsistä, saaristosta ja uhanalaisista eläimistä huolehtimista. Vasemmisto nostaa esiin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Keskustan Espoo on hyvinvoiva, vahva ja itsenäinen. Taloudenpidossa on noudatettava ”ehdotonta kohtuutta”, eikä menokuri saa lipsua. Tuottavuusohjelmaa on jatkettava lähipalvelujen turvaamiseksi. Kaupunkia on rakennettava niin, että myös erilaiset yksityiset palvelut löytyvät läheltä.

Ruotsalaiselle kansanpuolueelle (RKP) tärkeitä ovat vanhusten asiat, koulut ja koulutus, liikenne ja joukkoliikenne sekä kasvava päivähoidon tarve. Näitä asioita valvotaan erityisesti ruotsinkielisten asukkaiden näkökulmasta. Myös kasvavat sosiaaliset erot ja maahanmuuttajien integroiminen yhteiskuntaan vaativat paneutumista. Yritys on yhteiskunnan tukipilari.

Espoon Kristillisdemokraatit ilmoittautuvat vastavoimaksi nuorten kasvamista vahingoittavalle arvotyhjiölle sekä ”suurten puolueiden ajamalle” palvelujen keskittämiselle suuriin keskuksiin. Muutosta KD lupaa myös siihen, että Espoossa on ”talouden ylijäämä ja palvelujen alijäämä”. Nuorten syrjäytymiseen puolue tarttuisi parantamalla heikosti hoidettua oppilashuoltoa.

Köyhien asialla ry. haluaa luoda Espoon, jossa päätöksenteko on niin läpinäkyvää, että asukkaat pystyvät osallistumaan siihen. Monet rakennushankkeet on puolueen mukaan päätetty ”pöydän alta” ja tuotu valtuustoon vain siunattavaksi. Köyhien asialla ry. tarttuisi konkreettisilla toimilla terveyspalvelujen parantamiseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön.

Espoon Perussuomalaiset eivät vastanneet Essen kysymykseen vaaliteemoistaan. Viime lauantaina julkistetun vaaliohjelman otsikkona on ”Espoo kuntoon!” Perussuomalaisten vaalikärkiä ovat muun muassa maahanmuuttopolitiikka, terveys, työ ja vanhuspalvelut.

Espoon Sitoutumattomien valmistautuminen vaaleihin on vielä alkuvaiheessa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.