null Elina Lepomäki: ”Vapaus on pyhää”

Kuva: Esko Jämsä

Kuva: Esko Jämsä

Elina Lepomäki: ”Vapaus on pyhää”

Eri alojen vaikuttajat kertovat, mitkä kolme asiaa ovat heille pyhiä. 5/6

1. Pyhää on jokaisen ihmisen vapaus elää elämäänsä niin kuin haluaa ilman, että samalla rajoittaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta. Tämä pitää sisällään monta asiaa. Ensiksi jokainen ihminen on tärkeä, ja toiseksi jokainen on rajallinen. Rajallisuus on sitä, että jokainen on vapaa kaikessa, mikä koskettaa omaa itseä. Kenelläkään ei kuitenkaan ole vapautta astua toisen reviirille, ellei toinen sinne kutsu.

Usein vapaudesta erotetaan negatiivinen ja positiivinen vapaus. Positiivinen vapaus on vapautta johonkin. Minulle aitoa vapautta on negatiivinen vapaus eli vapaus jostakin. Tämä on tärkeä inhimillinen viitekehys. On tärkeä, että valtio pidetään tästä erillään. Valtio tasaa mahdollisuuksia, suorittaa tulonsiirtoja ja tuottaa palveluita.

2. Vapaus perustuu ihmisyyteen ja inhimillisyyteen, ja se saadaan syntymässä. Vapauteen sisältyy automaattisesti vastuu, vaikkei sitä suoraan todeta. Jos on vapaa, on vastuussa itsestään ja lähimmäisistään.

Vastuu lähimmäisistä on myös sitä, että ei aiheuta muille ihmisille turhaa päänvaivaa. Tämä on monipiippuinen juttu, koska onhan esimerkiksi vanhemmilla aina huoli lapsistaan, vaikka nämä olisivat jo aikuisia. Huolen, vastuun ja vaivan taseena on kuitenkin ilo, rakkaus ja kiitollisuus.

Elämä on riski, jota ilman ei ole vapautta. Jos 16-vuotias lähtee yksin interrailille ja tulee ehjänä takaisin, niin sen parempi, että lähti. Ihminen on täysin vapaa vasta sitten, kun hän hallitun riskinoton jälkeen pystyy kantamaan vastuun. Mutta jos ottaa riskejä muiden kustannuksella, päästään moraalikadon määritelmään.

Joskus taas elämä itse tuo odottamattomia vastoinkäymisiä, jotka ovat kohtuuttomia. Jos ihminen murehtii sitä, mihin hän ei voi vaikuttaa, hän voi jäädä jumiin eikä pääse eteenpäin.

3. Pyhyys koetellaan arjessa. Arki paljastaa meistä todellisen persoonallisuutemme siinä, kuinka kohtelemme lähimmäisiämme. Kuka tahansa voi juhlahetkenä tai loman alkaessa olla hyvällä tuulella, mutta arjessa mitataan ihmisluonto. Ei esimerkiksi voi ajatella niin, että suunnittelee korvaavansa lapseensa kohdistuneet laiminlyönnit myöhemmin alkavalla Espanjan-lomalla. Lapsen elämä on tässä ja nyt, ja kaksikin kuukautta on pitkä aika."

Jaa tämä artikkeli: