Epäilyn varjo EAPPI:n yllä

Epäilyn varjo EAPPI:n yllä

Korkeat kirkonmiehet Aaro Rytkönen (K&k 4.6.) ja Simo Peura (K&k 11.6.) eivät näytä osoittavan ymmärrystä artikkelille Taistelu Israelista (K&k 28.5.), jossa kysytään Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Lähi-idän politiikan perään. Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja KUA esiintyvät järkähtämättä oikeamielisinä. Puolueettomuus Israel–Palestiina-kysymyksessä on kuitenkin ongelmallisempi kuin kirkon elimet tahtovat myöntää.

Pelkästään 2000-luvulla KMN on tehtaillut lukuisia lausumia ja asiakirjoja, joiden aie on selvä. On toimenpideohjelmaa, on organisaatioiden luontia, kuten EAPPI ja PIEF, on kehotusta hallitusten painostamiseen, on kannustusta Turkin Mavi Marmara -laivalle tapauksessa, jolla yritettiin rikkoa YK:n tutkimuskomitean myöhemmin lailliseksi toteamaa Gazan saartoa. Voi vain ihailla sitä tarmon määrää, jonka KMN on kohdistanut Israel-kysymykseen. Mutta tämä ei taida olla mikään ihme, sillä vuodelta 2005 on KMN:n lausuma, jonka mukaan Israel–Palestiina-konflikti on kaikkien ongelmien perussyy.

Israel on KMN:lle sekä poliittisesti että teologisesti oiva kohde. Kristillisten kirkkojen suhde juutalaisiin on historiallisesti ollut vaikea. Nykyisin Israelin valtio on kritiikille kiltti maali. Arvostelu ja moraalinen neuvominen on turvallista tilanteessa, jossa Israelin armeija lopulta vastaa myös
EAPPI-alueen eli Länsirannan C-alueen turvallisuudesta. Ja onhan se YK-humanismin mukaan trendikästä ja arvostettavaa, kun voidaan osoittaa Israelin rikkeet ja pukea ne vielä saarnan muotoon, että Jeesuksella kyllä oli juutalaisille parempi oppi, mutta eipä kelvannut.

Itselleni suhde Israeliin on poliittinen, ja tämä vuoksi pidän myös KMN:a ja EAPPI-toimintaa poliittisina. Olen sitä mieltä, että Israelin valtiosta on ihmisille paljon hyvää kerrottavaa. Jos kuitenkin koetaan välttämättömänä toimia Israelin suhteen asioiden parantamiseksi, kuten KUA ja KMN näyttävät edellyttävän, tehtäköön se avoimesti sekä pyrkimysten julkituonnin että rahoituksen osalta. Epäilyn varjo ei poistu hokemalla, että KUA, KMN ja EAPPI tekevät hyvää.

Urpo Karjalainen
Mikkeli

 

Kiitän lehteä artikkelista Taistelu Israelista (K&k 28.5.). Se käsitteli hyvin tulenarkaa aihetta, ja mielestäni toimittaja teki viisaasti laittaessaan käyttämänsä lähteet artikkelin loppuun. Transparenssi, läpinäkyvyys, on nykyään monella alalla trendinä. Monet liikelaitokset, järjestöt ynnä muu ovat joutuneet tekemään selvityksiä omasta toiminnastaan ja jopa muutoksia niihin lehdistön nostettua esiin väärinkäytöksiä.

Kirkolliset toimijat voivat tälläkin alueella olla esimerkillisiä. Mikäli Kirkon Ulkomaanavulla ei ole kytköksiä artikkelissa mainittuun toimintaan, se lienee helposti osoitettavissa vedenpitävillä faktoilla. En usko KUA:n tietoisesti haluavan tukea toimintaa, jota palvelee terroristijärjestöjen tavoitteita, mutta mikäli jossain yhteistyöketjussa on jokin tiedonsaantikatve tai väärinkäsitys, on se selvitettävä ja asiaan on puututtava. Hyvästä sydämestä annetuilla lahjoittajien rahoilla tai kirkollisveroilla ei saa epähuomiossakaan tukea terrorismia.

Elina Ahvenus

 

Jaa tämä artikkeli: