null Eroon verkon kuokkavieraista

Kuva: Elina Orpana

Kuva: Elina Orpana

Eroon verkon kuokkavieraista

Pelastakaa Lapset ry ja Helsingin virtuaalinen lähipoliisi  tekivät viime vuonna kyselytutkimuksen, jossa oli mukana yli kaksi tuhatta alle 16-vuotiasta.

Joka kolmas heistä kertoi vastaanottaneensa internetin kautta itseään selvästi vanhemmalta henkilöltä seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai videoita. Tytöistä häirintää oli kokenut lähes puolet ja pojista 13 prosenttia. Samat suhdeluvut pätivät myös suoriin seksiehdotuksiin.

Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos myös silloin, kun se tehdään internetin kautta. Rikoksen tunnusmerkistön täyttää jo seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen alle 16-vuotiaalle riippumatta siitä, osallistuuko lapsi tai nuori itse vuorovaikutukseen.

Poliisin tietoon rikoksista tulee vain noin kymmenesosa. Häirityt lapset ja nuoret eivät miellä olevansa rikoksen uhreja. Heidän voi olla vaikea kertoa kokemastaan hyväksikäytöstä häpeän, syyllisyyden tai syytösten pelon takia. Hyväksikäyttäjät vaativat lapselta vaitioloa, eikä lapsella välttämättä ole edes sanoja kuvaamaan kokemuksiaan.

Alle puolet häirintää kokeneista puhuu asiasta muille, yleisimmin omille kavereilleen.

Seksuaalirikokset olivat viime vuonna suurin yksittäinen Helsingin virtuaalisen lähipoliisiryhmän työllistäjä. Rikosilmoituksia kirjattiin yli 50, ja suurin osa niistä oli netin kautta tapahtuneita lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä.

Lisää tietoa ja apua tämän artikkelin tietolähteistä:

- www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo

- kirja “Suojele minua kaikelta”, ISBN 978-952-5706-99-4.

Kirja on luettavissa myös netissä osoitteessa www.pelastakaalapset.fi/toiminta/nettiturvallisuustyo/ajankohtaista

- www.poliisi.fi/nettipoliisi

- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin;  alle 21-vuotiaat voivat soittaa maksutta ja nimettöminä mistä tahansa aiheesta numeroon 116 111.

- www.mll.fi

Esse pyysi näkökulmaa nettihäirintäaiheeseen erityisnuorisotyönohjaaja Sami Hiltuselta:

Nuorelle netti on iso osa arkea

Meille aikuisille netti on monesti vain väline tiedonhakuun ja yhteydenpitoon.  Nuorille verkko on toimintaympäristö, jossa vietetään aikaa yhä enemmän. Tämä on tuonut mukanaan myös erilaisia lieveilmiöitä. Nettikiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu verkossa on monelle nuorelle hyvin tuttua.

Me nuorisotyön ammattilaiset olemme heräämässä tähän todellisuuteen. Edellä mainitut teemat ovat vahvasti mukana keskusteluissamme nuorten kanssa.

 Me espoolaiset erityisnuorisotyönohjaajat olemme mukana valtakunnallisessa nettisaapastoiminnassa. Se keskittyy tällä hetkellä nuorten suosimalle chatti-palstalle Suomi24-sivustolla. Käymme kommentoimassa myös nuorten keskustelupalstoilla. Nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, suorien ehdotteluiden ja epäasiallisen viestinnän määrä on yllättänyt myös meidät nettisaapaspäivystäjät.

Nuoret kohtaavat netissä tapahtuvaa ehdottelua paljon ja pitävät sitä vastenmielisenä. Ehdottelun yleisyyden takia vaarana on, että nuori turtuu siihen. Mitä merkitsee nuoren maailmankuvalle, jos hän tottuu siihen, että jatkuvasti on joku ehdottelemassa ja puhumassa rivoja?

Nuorten kanssa keskustellessa minulle on välittynyt kuva, että nuoret suhtautuvat netissä tapahtuvaan ehdotteluun ja rivoihin puheisiin ikään kuin välttämättömänä pahana. Nuoret eivät osaa mieltää heihin kohdistuvia suorasukaisia ja härskejä ehdotuksia vääränä tai rikollisena.

Nuorten on joskus vaikea kertoa ahdistavista kokemuksistaan aikuisille. Eräs nuori sanoi, että ei voi kertoa kaikkea netissä kokemaansa vanhemmilleen peläten, että vanhemmat ottavat häneltä tietokoneen pois. Näin me aikuiset helposti toimimme; kun tulee ongelmia, me rajoitamme nuoren toimintaa kyseisen asian suhteen. On tietysti haavoittavaa, jos nuori joutuu netissä häirinnän kohteeksi. Hyvä, että me aikuiset haluamme nuorta tältä suojella. On kuitenkin muistettava, että verkko on nuorelle tärkeä osa hänen viestintäänsä ja arkeansa. Jos tätä lähdemme rajoittamaan, asetamme nuoren eriarvoiseen asemaan suhteessa hänen kaveripiiriinsä.

On tärkeää, että myös me aikuiset lähdemme mukaan verkkomaailmaan nuorten kanssa keskustelemaan.

 Verkkomaailman ikävistä puolista voi puhua oman lapsensa kanssa myös ”irlisti” (in real life) ja vahvistaa nuorta tässä uudessa toimintaympäristössä.  Olen huomannut, että nuoret puhuvat näistä kysymyksistä aikuisten kanssa lopulta ihan mielellään, kunhan vain me aikuiset olemme aktiivisia tarjoamaan tukeamme.

Joskus nuoren on itse vaikeata ottaa puheeksi ahdistustaan. Hän on saattanut ajattelemattomuuttaan ladata paljastavia kuvia nettiin tai lähteä mukaan seksuaalissävytteiseen keskusteluun tuntemattoman kanssa. Tällöin nuori saattaa kokea syyllisyyttä ja olla nolona tapahtuneesta. Nuorta on kuitenkin muistutettava, että vastuu nuoreen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on aina teon tekijällä.

Lopuksi muutama ajatus nuorten vanhemmille siitä, miten voit tukea lastasi.

 Osoita lapsellesi, että hän on rakastettu, hyväksytty ja arvokas. Vahvalla itsetunnolla varustettu nuori pärjää myös verkossa.

Ole läsnä ja pidä keskusteluyhteyttä auki. Ole kiinnostunut, mitä nuorellesi kuuluu. Erityisen herkkänä kannattaa olla niissä tilanteissa, kun nuori lopettaa istuntonsa koneella. Jos nuori on ahdistuneen tai vetäytyvän oloinen, on vanhempana hyvä kysyä, kohtasitko netissä jotakin hämmentävää. Aina nuori ei lähde mukaan keskusteluun. Hänelle jää kuitenkin muistijälki; tuo aikuinen oli minusta kiinnostunut.

Sami Hiltunen

Erityisnuorisotyönohjaaja Espoonlahden seurakunnasta

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.