null Espoon kirkollisvero säilyy ennallaan

Espoon kirkollisvero säilyy ennallaan

Kirkkovaltuusto on päättänyt, että Espoon kirkollisvero säi­lyy yhden prosen­tin suuruisena vuonna 2012.

Vuoden 2011 talousarviossa verotuloarvio on 45,9 miljoo­naa euroa. Siitä 40,2 miljoonaa on kir­kollisveroa ja 5,7 miljoonaa osuus yhteisöveron tuotosta.
Vero­tuloja on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden ai­kana kertynyt 36,6 miljoo­naa euroa. Kertyneet verotulot ovat 4,8 prosenttia suurem­mat kuin viime vuonna.
Kirkollisverotuloja arvi­oidaan vuonna 2012 kerty­vän 42 miljoonaa ja yhteisöverotu­loja 7 miljoonaa euroa.
Näillä näkymin Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio on alijäämäinen, mutta vuosikate kattaa tehtävät poistot.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.