null Espoosta tukea kaikille lähetysjärjestöille

Kubuya Kahoo oppi ompelemaan Kirkon Ulkomaanavun ylläpitämässä koulutuskeskuksessa ja pitää ompelimoa yhdessä toisen naisen kanssa Itä-Kongossa. Tänä vuonna Espoon seurakunnat tukee Kirkon Ulkomaanapua reilulla 600 000 eurolla. Kuva: Ville Asikainen/KUA/Naisten Pankki

Kubuya Kahoo oppi ompelemaan Kirkon Ulkomaanavun ylläpitämässä koulutuskeskuksessa ja pitää ompelimoa yhdessä toisen naisen kanssa Itä-Kongossa. Tänä vuonna Espoon seurakunnat tukee Kirkon Ulkomaanapua reilulla 600 000 eurolla. Kuva: Ville Asikainen/KUA/Naisten Pankki

Espoosta tukea kaikille lähetysjärjestöille

Lähetysmäärärahojen jakoperusteet palautettiin Espoossa tauon jälkeen entisiin uomiinsa.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt jakaa tämän vuoden jakamattoman kansainvälisen vastuun määrärahan kaikille kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Päätös noin kahden miljoonan euron jakoperusteista syntyi äänestyksen (35–22, 2 tyhjää) jälkeen.

Linjaus eroaa edellisten vuosien päätöksistä, joiden mukaan tukea on rajoitettu niiltä lähetysjärjestöiltä, joiden suhtautumisessa naispappeuteen ja sukupuolivähemmistöihin on ollut epäselvyyttä. Näillä perusteilla määrärahoja on rajattu vuodesta 2006 alkaen.

Kirkkovaltuuston uutta linjausta perusteltiin sillä, että kaikki järjestöt ovat solmineet kirkon kanssa sopimuksen, jossa linjataan sekä kotimaisen että kansainvälisen työn periaatteet. Järjestöjen sitoutumista ja perussopimuksen noudattamista seurataan säännöllisesti.

Suurimmat avustukset saivat Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu. Lähetysseuran saama tuki oli 707 508 euroa ja Kirkon Ulkomaanavun 630 951 euroa.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetystä tuettiin 202 032 eurolla, Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjää 125 872 eurolla ja Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä 109 964 eurolla.

Medialähetys Sanansaattajien tuki oli 119 310 euroa ja Suomen Pipliaseuran 77 552 euroa.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland SLEF sai 15 311 euroa toimintaansa.

Kirkkovaltuustolle esitettiin myös toisenlaista ratkaisua. Simo Revon äänestyksessä toiseksi jääneen esityksen mukaan määräraha olisi jaettu edellisvuosien perusteiden mukaan, jolloin tuki olisi jaettu neljän järjestön kesken.

Jaa tämä artikkeli: