null Haluamme toiminnan jatkuvan

Haluamme toiminnan jatkuvan

Päiväkummun omakotiyhdistys haluaa, että seurakuntatoiminta jatkuu Päiväkummussa. Nykyinen seurakuntatalo on rakennettu sitä varten lahjoitetulle tontille. Tontin lahjoittivat vuonna 1958 lahjakirjalla Martti, Lauri, Aune ja Rauha Pihkala pyhäkoulua ja seurakuntatoimintaa varten. Lahjakirja on kirjoitettu hyvässä uskossa, että seurakunta pitää huolta lahjoituksesta, eikä siinä ole vaatimuksia, kuinka lahjoitustonttia tulee jatkossa käyttää.

Tontille on rakennettu 1960-luvulla vaatimaton parakki seurakuntataloksi, jota laajennettiin vuonna 1986. Omakotiyhdistys toivoo, että lahjoituksen henkeä ja lahjoittajia kunnioitetaan jatkamalla nykyistä seurakuntatoimintaa. Pidämme erittäin tärkeänä, että tulevaisuudessakin Päiväkummun seurakuntatilassa voidaan järjestää muun muassa kastetilaisuuksia ja joulukirkkoja. Nykyisen seurakuntatalon juhlasali on toiminut erinomaisesti.

Päiväkummun seurakuntatalon tilalle on aikaisemmin esitetty uutta seurakuntataloa, mutta ilmeisesti tahdon ja rahoituksen puutteen vuoksi hanke on jäänyt toteuttamatta. Uuden Päiväkummun kiinteistösuunnitelman mukaan tontille suunnitellaan mittavaa rakennushanketta, jossa rakennusten pinta-ala noin 800 m². Suunnitelma on omakotiyhdistyksen mielestä epärealistinen. Siihen kuuluvat kymmenen asunnon talo, huoltotilat, parkkipaikat ja ulkoilutilat noin 1600 neliön tontille tuntuvat ylimitoitetulta.

Esitämme, että hankkeesta on päätöksentekoa varten laadittava luonnokset, joista käy ilmi kuinka kiinteistö sovitetaan tontille. Vasta tämän luonnoksen jälkeen voidaan arvioida uuden kiinteistön soveltumista. Omakotiyhdistys haluaa, että kiinteistösuunnitelma noudattaa alueen rakennustyyliä ja rakennuskorkeutta ja että se istuu maisemaan muuttamatta sitä liikaa.

Koska Päiväkummun seurakuntatalon kunto on jo monta vuotta ollut tiedossa, ihmettelemme, miksi uutta kiinteistöhanketta viedään erityisen kovalla kiireellä eteenpäin. Näin tärkeä hanke tulee valmistella normaalilla aikataululla ja siitä pitää tiedottaa asukkaille ja omakotiyhdistykselle. Nyt omakotiyhdistykselle annettiin vain neljä päivää aikaa laatia lausunto uudesta hankkeesta. Omakotiyhdistys toivoo Rekolan seurakunnalta parempaa tiedotusta ja yhteistyötä.

Päiväkummun
Omakotitaloyhdistys
Pekka Puura
, puheenjohtaja


Toiminta aiotaan turvata

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut investointisuunnitelman, jonka mukaan Päiväkumpuun ei rakenneta uutta seurakuntataloa. Vantaan seurakunnat haluaa kuitenkin kiinteistökehityshankkeella turvata Rekolan seurakunnan toimintojen jatkumisen Päiväkummussa.

Nykyinen seurakuntatalo on muutamassa vuodessa tulossa käyttöikänsä päähän. Taloa ei voi korjata, sillä vanha osa ja vuonna 1986 rakennettu laajennusosa eivät rakennusteknisesti toimi yhdessä. Väliaikaisilla toimenpiteillä sisäilman laatu on pystytty pitämään sellaisena, että toimintaa on voitu jatkaa.

Kun Vantaan seurakuntien taloudelliset resurssit niukkenevat ja kiinteistöinvestointeihin jää aiempaa vähemmän mahdollisuuksia, on selvää, ettei Päiväkumpuun rakenneta uutta seurakuntataloa. Sen vuoksi olemme selvittäneet mahdollisuutta turvata seurakunnan toiminta tontilla muulla tavalla. Tässä olemme huomioineet sen, että seurakuntatalon tontti on testamentilla lahjoitettu seurakunnalliseen käyttöön.

Olemme selvittäneet monia yhteistyökumppaneita. Nyt näyttää siltä, että Vantaan kaupungin vammaispalveluiden ja seurakunnan tarpeet voisivat kohdata. Itsenäistymässä olevat kehitysvammaiset nuoret aikuiset tarvitsevat tuettua asumista. Seurakunta voisi saada samaan kiinteistöön kaksi kerhohuonetta, jotka voi yhdistää yhdeksi saliksi. Siten nykyisen laajuinen kerhotoiminta, kastetilaisuudet ja muut perhejuhlat sekä joulukirkko voidaan jatkossakin järjestää Päiväkummussa. Ilman tätä hanketta se ei onnistu.

Rekolan seurakuntaneuvosto käsitteli 12.5. kiinteistökehityshankkeen päälinjoja ja hyväksyi sen jatkamisen. Se pyysi samalla Päiväkummun omakotiyhdistykseltä virallisen lausunnon 26.5. mennessä. Päiväkummun omakotiyhdistys oli nopea ja toimitti lausuntonsa neljä päivää myöhemmin.

Yhdistyksen näkökulmat otetaan huomioon jatkotyöskentelyssä. Nyt on välttämätöntä laatia Vantaan kaupungin kanssa kunnollinen tilaohjelma ja luonnokset rakennuksesta, jotta sen toteuttamismahdollisuudet voidaan kunnolla arvioida. Tätä tehdään parhaillaan.

Tiedotimme hankkeesta omakotiyhdistykselle heti, kun oli jotakin kerrottavaa. Olemme sopineet palaverista, jossa keskustellaan suunnitelmasta. Pidämme myös päiväkumpulaisille informaatiotilaisuuden syksyllä, kun hankkeesta on tarkemmat suunnitelmat.

Mikko Matikainen
Rekolan seurakunnan kirkkoherra

Juha Tuohimäki
Vantaan seurakuntayhtymän johtaja

Jaa tämä artikkeli: