Heikoimpien auttamista pidetään kirkon tärkeimpänä tehtävänä

Heikoimpien auttamista pidetään kirkon tärkeimpänä tehtävänä

Seurakuntavaalien vaalikonekysymyksiin vastanneet äänestäjät nostavat seurakunnan tärkeimmäksi tehtäväksi heikompien auttamisen. Toiseksi tärkeimmäksi on valittu kristillinen kasvatus. Ehdokkaat puolestaan painottavat eniten kristillistä kasvatusta, jumalanpalveluselämää ja rukousta sekä heikompien auttamista.

Lokakuun lopussa otettuun väliraporttiin on kerätty siihen mennessä vaalikonekyselyyn vastanneiden, noin 74 600 äänestäjän vastaukset. Ehdokkaista noin 11 500 eli noin 70 prosenttia vastasi vaalikonekysymyksiin. Kirkkohallitus toteuttaa vaalikoneen yhteistyössä MTV:n kanssa.

Äänestäjät suuntaisivat seurakuntien resursseja lapsityössä ensisijaisesti kerhoihin sekä perhetoimintaan ja nuorisotyössä rippikouluun ja etsivään nuorisotyöhön.

Aikuisten toiminnassa resursseja suunnattaisiin mieluiten tapahtumiin, sielunhoitoon ja keskusteluun sekä parisuhdetyöhön. Ikääntyneiden palveluissa selkeästi eniten resursseja toivotaan kohtaamispaikkoihin ja ystäväpalveluihin.

Vaalikoneeseen vastanneiden äänestäjien tärkein syy kuulua kirkkoon on uskon tärkeys. Toiseksi korkeimmalle sijalle nousivat kirkolliset toimitukset, kuten kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen.  

Ehdokkaista valtaosa valitsi vaalikonekysymykseen tärkeimmäksi syyksi kirkkoon kuulumiselleen lähimmäisenrakkauden ja elämänarvot.

Vuoden 2011 suomalaisten uskonnollisuutta koskevassa kyselytutkimuksessa tärkeimmät kirkkoon kuulumisen kriteerit olivat kirkolliset toimitukset ja kirkon tekemä auttamistyö.

Vaalikonekysymykseen vastanneista äänestäjistä noin 30 prosenttia vastustaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä ja noin 30 prosenttia kannattaa sitä.

Ehdokkaat ovat tässä kysymyksessä konservatiivisempia, vaalikoneeseen vastanneista joka kolmas on täysin sitä mieltä, että avioliittoon tulee vihkiä vain eri sukupuolta olevia. Vastanneista 14 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä.

Ehdokkaat ovat raportin mukaan aavistuksen valmiimpia nostamaan kirkollisveroa kuin äänestäjät, mikäli seurakunnan taloustilanne heikkenee. Äänestäjistä ehdokkaita suurempi osuus yhdistäisi seurakuntia.

Tutustu vaalikoneeseen

 

Jaa tämä artikkeli: