null Helsingin seurakuntayhtymä investoi ensi vuonna runsaasti

Helsingin seurakuntayhtymä investoi ensi vuonna runsaasti

Taantuma on notkauttanut Helsingin seurakuntayhtymän taloutta.

Tämän vuoden verokertymä on tämänhetkisen arvion mukaan noin neljä miljoonaa euroa talousarviossa toivottua pienempi eli 91 miljoonaa euroa. Ensi vuonna verotulojen ennustetaan olevan tämän vuoden luokkaa. Yksittäisten seurakuntien talouteen notkahdus vaikuttaa siten, että niiden on tultava toimeen ensi vuonna samalla talousarviomäärärahalla kuin tänä vuonna. Toisin sanoen seurakuntien talous hieman kiristyy, kun palkkakulut ja hintataso jonkin verran nousevat, mutta käytettävissä olevat rahat pysyvät entisinä.

Talouden pidemmän aikavälin näkymät edellyttävät, että seurakuntayhtymän henkilöstömäärää vähennetään vähitellen. Tämä tapahtuu luonnollisen poistuman avulla, johon seurakuntien yhdistymiset ja lähivuosina eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden suuri määrä antavat mahdollisuuden.

Talouden notkahduksesta huolimatta seurakuntayhtymä tekee lähivuosina runsaasti investointeja. Ensi vuonna niitä toteutetaan noin 27 miljoonan euron verran. Eniten varoja vie runsaan kiinteistökannan peruskorjaaminen. Korkeasuhdanteen aikana yhtymä teki erittäin vähän peruskorjauksia, mutta nyt niihin nähdään uudessa suhdannetilanteessa otollinen tilaisuus. Investointeja toteutetaan suurelta osin hyvinä vuosina kertyneillä säästöillä. Ensi vuodeksi kaavailluista uudisrakennushankkeista merkittävin on Kamppiin Narinkkatorin laidalle suunniteltu kappeli, jonka arvioidusta 3,5 miljoonan euron kustannuksista ensi vuodelle on varattu 2 miljoonaa euroa. Eri rakennuksien peruskorjauksiin ja -parannuksiin aiotaan käyttää 13,6 miljoonaa euroa. Näistä suurin hanke on Alppilan kirkon korjaus 5 miljoonaa euroa.

Seurakuntayhtymän ensi vuoden budjetissa yhtymän tuottojen arvioidaan olevan ensi vuonna yhteensä noin 120 miljoonaa euroa (tänä vuonna 120 me). Verotuloja arvioidaan olevan 91 miljoonaa euroa (91 me), mistä henkilöverotuloja noin 76 miljoonaa euroa (77,5 me) ja osuutta yhteisöveron tuotosta 15 miljoonaa euroa (13,5 me). Rahoitustuottaja arvioidaan jäävän, kun korko- ja muut rahoitusmenot vähennetään noin 16 miljoonaa euroa (10 me).

Toimintakuluja ensi vuodelle on seurakuntayhtymässä arvioitu olevan noin 101 miljoonaa, valtion perimiä verotuskustannuksia 2 miljoonaa ja kirkon keskusrahastomaksuja 6,2 miljoonaa euroa. Keskusrahastomaksulla kustannetaan kirkon yhteinen toiminta ja tuetaan vähävaraisia seurakuntia. Ensi vuodeksi budjetoitu vuosikate on 7,6 me. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on noin 0,5 miljoonaa euroa. Kun investoinnit joudutaan tekemään osittain säästöjä syömällä, on kassavarojen muutos noin – 20 miljoonaa euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioehdotuksen 29.10. Ehdotus käy nyt seurakuntaneuvostoissa lausunnoilla ja lopullisesti siitä päättää yhteinen kirkkovaltuusto joulukuussa.

Jaa tämä artikkeli: