null Hiippakuntavaltuusto hakee työtapojaan

Hiippakuntavaltuusto hakee työtapojaan

Kirkon asioita pohdiskeleva Heikki Hiilamo (K&k 17.12.) ihmetteli hiippakuntavaltuuston tarkoitusta. On totta, että lainsäädäntö antaa hiippakuntavaltuustoille suppeasti tehtäviä.

Toisaalta lyhyt tehtävälista antaa mahdollisuuden tarttua ajankohtaisiin, koko hiippakuntaa koskettaviin kysymyksiin. Tätä tehtävää olimme toteuttamassa vieraillessamme Sanomatalossa ja keskustellessamme median kehityksestä ja siitä, onko kirkon sanomalla enää mitään arvoa mediassa.

Hiippakuntavaltuustot ovat uusi tapa tuoda maallikoita mukaan hallintoon. Kirkon aluehallinnostahan ovat tähän asti vastanneet piispat ja heidän esikuntansa. Totta on, että tärkeimmät päätöksentekotasot ovat valtakunnallisesti kirkolliskokous ja paikallisesti seurakuntayhtymät ja seurakunnat.

Parhaimmillaan yhteistyö hiippakuntavaltuustossa ja valtuustojen välillä rohkaisee maallikoita aloitteellisuuteen. Tärkeintä kuitenkin lienee se, että ajan kuluessa hiippakuntavaltuustot ja niihin liittyvät järjestelyt tuomiokapitulin maallikkojäsenineen yhdenmukaistavat kirkon hallintoa eri puolilla maata. Siinä maallikkonäkemyksellä on vain voitettavaa.

Tarja Kantola
hiippakuntavaltuutettu
Helsingistä Paavalin seurakunnasta

Jaa tämä artikkeli: