null Hitaasti etenevä yleiskaava uhkaa muun muassa Tuomarinkylän hevosia

150 hevosta. Nyt Tuomarinkylän hevosilla on hyvinvointinsa kannalta tärkeät maastoreitit, mutta suunniteltu kerrostaloalue veisi niistä valtaosan, sanoo Pro Tuomarinkylä -ryhmän puheenjohtaja Anu Heinonen, joka kävelyttää hevostaan Nikosiaa.

150 hevosta. Nyt Tuomarinkylän hevosilla on hyvinvointinsa kannalta tärkeät maastoreitit, mutta suunniteltu kerrostaloalue veisi niistä valtaosan, sanoo Pro Tuomarinkylä -ryhmän puheenjohtaja Anu Heinonen, joka kävelyttää hevostaan Nikosiaa.

Hitaasti etenevä yleiskaava uhkaa muun muassa Tuomarinkylän hevosia

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden yleiskaavan, mutta valitusaika on vielä menossa.

Mitä yleiskaavalle tapahtuu seuraavaksi? Missä aletaan ensimmäisenä rakentaa uutta?

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen 29.11. Se ei vielä sisällä tarkkaa aikataulua tai aluekokonaisuuksien suunnittelujärjestystä. Aikajänteet ovat pitkiä, sillä kaava ulottuu vuoteen 2050, jolloin Helsingissä arvioidaan nopean kasvun vaihtoehdon mukaan asuvan jo 860 000 ihmistä, kun nyt asukasluku on noin 635 000.

Yleiskaava mahdollistaa uusien asuinalueiden ja liikenneväylien rakentamisen. Kaivinkonetta ei kuitenkaan käynnistetä missään, ennen kuin alueella ovat voimassa olevat asemakaavat.

– Asemakaavoja täällä tehdään koko ajan. Vuoden 2002 yleiskaavan kaavavaranto on pian lopussa, sanoo kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies.
 

Lentokenttäalue ja Saaristoratikka työn alla

Sekä yleiskaavasta että asemakaavoista voi valittaa hallinto-oikeuteen, ja sen jälkeen vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yleiskaavapäätöksen valitusaika päättyy 5. joulukuuta. Valituksia on tullut 28.11. mennessä kuusi.

Samaan aikaan suunnittelu etenee. Toteuttamisohjelman luonnoksen mukaan seuraavien alueiden suunnittelu on käynnissä: Malmin lentokenttäalue, Saaristoratikan varsi välillä keskusta–Laajasalo sekä Raide-Jokerin rata-alue. Paljon kohua herättäneistä kaupunkibulevardeista ensimmäisenä suunnittelupöydällä on Laajasalon keskusta eli moottoritien luonteisen Laajasalontien varret.

"Lähitulevaisuudessa" aloitettaneen Vihdintien kaupunkibulevardin suunnittelu, Lahdenväylän lähiympäristön tarkastelut Malmin pikaraitiotien edellyttämiltä osin sekä Tuomarinkylän, Rastilan ja Puotilanrannan suunnittelu.
 

Yleiskaavasta on tehty kuusi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen."
 

"Keskipitkällä aikavälillä" työlistalla ovat Jokeri 2:n ympäristö Malmin keskustasta Kontulaan ja Kontulasta Vuosaareen sekä Saaristoratikan ympäristö Vartiosaaresta Vuosaareen.

Hämeenlinnanväylän, Länsiväylän ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien ympäristöt vaativat tarkempaa yleissuunnittelua, jotta niitä päästään ylipäänsä aikatauluttamaan.

– Me jatkamme liikenteen yleisselvityksiä ja kaavataloustarkasteluja. Selvitämme kustannuksia ja liikenteen toimivuutta, Marja Piimies sanoo.

Toteuttamisohjelman ehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensi vuoden lopussa.

Helsingin hallinto-oikeudessa yleiskaava-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on noin 14 kuukautta.
 

"Hankkeesta on käyty eniten keskustelua koskaan"

Vaikka yleiskaava on saanut osakseen paljon kritiikkiä ja kaavoittajaa on moitittu kaupunkilaisten mielipiteiden sivuuttamisesta, asialla on myös toinen puoli.

– Tästä hankkeesta on käyty eniten keskustelua koskaan, sanoo kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila.
 

Ihmiset käyvät keskustelua missä haluavat, eivät siellä missä viranomaiset haluavat."
– Kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila
 

– Tiedämme, että nykyään ihmiset käyvät keskustelua missä haluavat, eivät siellä missä viranomaiset haluavat. Me tuotamme tietoa, jota ihmiset voivat levittää toisilleen. Viraston raportteja ei tarvitse kahlata läpi. Olemme yrittäneet saada ihmiset kiinnostumaan hankkeesta mahdollisimman varhain.

Some ja netti ovat mullistaneet myös kaavoituskeskustelun. Yleiskaava.fi-sivustolla oli 150 000 kävijää viime huhtikuuhun mennessä. Lisäksi on järjestetty lukuisia yleisötilaisuuksia, kuulemisia, työpajoja ja karttakysely, johon vastasi 4600 helsinkiläistä.


Sekä vinttikoira- että hevosharrastus ovat etupäässä naisten ja tyttöjen lajeja. Mahtuvatko ne Tuomarinkylän alueelle? Oikealla häämöttää Tuomarinkylän kartano, vasemmalta kulkisi Raide-Jokerin reitti.

Mahtuvatko koirat ja hevoset Tuomarinkylään?

Yksi aktiivisimmista alueista on ollut Tuomarinkylä, jossa nousi hätä muun muassa ratsastustallien ja koirakeskuksen puolesta. Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja Anu Heinonen listaa haittoja:

– Jos uusi yleiskaava toteutuu Tuomarinkylässä, 60 000 harrastajaa vuosittain palveleva koirakeskus joutuu todennäköisesti lopettamaan toimintansa. Alueella on myös 150 hevosta neljässä tallissa. Nyt hevosilla on hyvinvointinsa kannalta tärkeät maastoreitit, mutta suunniteltu kerrostaloalue veisi niistä valtaosan. Molemmat ovat pääasiassa tyttöjen ja naisten lajeja.

– Alue on upea virkistysalue ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Pari vuotta sitten tehty asemakaava näytti sallivan harrastustoiminnan laajentamisen, ja hevosalan yrittäjät ovat siihen luottaen tehneet investointeja, jotka jäisivät turhiksi.
 

Meidän ja monen muun kokemus on, että vuorovaikutusprosessi on näennäinen. Laatimaamme vaihtoehtoista kaavaehdotustakaan ei käsitelty."
– Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja Anu Heinonen
 

Yhteistyöliike syntyi tammikuussa 2015. Se on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon ja valtuustoryhmiin sekä tiedottanut paikallisille asukkaille. Anu Heinonen on kuitenkin varsin turhautunut dialogipyrkimyksiin.

– Meidän ja monen muun kokemus on, että vuorovaikutusprosessi on näennäinen. Laatimaamme vaihtoehtoista kaavaehdotustakaan ei käsitelty.

Heinonen ymmärtää, ettei kaavaa voi muutella jokaisen mielipiteen myötä. Mutta nimby-nimittelylle hän hymähtelee.

– Toki on luontevaa, että ihminen puolustaa seutuja, jotka parhaiten tuntee. Asun Länsi-Pakilassa ja harrastan Tuomarinkylässä. Minun olisi vaikea ottaa kantaa vaikkapa Lauttasaaren asioihin.
 

2 500 muistutusta käsitelty

Yleiskaavaehdotuksesta tehtiin kaiken kaikkiaan tuhat muistutusta ja valmiista kaavasta 1444. Vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila näkee vilkkaan keskustelun näin mutkikkaasta asiasta suorastaan itseisarvona.

– Nyt voidaan olla varmoja, että kaikki tärkeät asiat ovat tulleet esille ja pöydälle. Niistä on keskusteltu ja väitelty.

– Mutta edessä on vielä enemmän keskustelua kuin takana. Kun tarkempi suunnittelu alkaa, käymme esimerkiksi Tuomarinkylä-muistutukset uudestaan läpi. Nyt tiedämme asukkaiden huolenaiheet ja paikalliset vaikuttavat tahot.

Jaa tämä artikkeli: