null HNMKY:n avioliitto-opetuksesta

HNMKY:n avioliitto-opetuksesta

Kirkko ja kaupunki (20.5.) kertoi HNMKY:n avioliittomateriaalin uudistamisesta.

Materiaalia on uudistettu muun muassa sen vuoksi, että aiemmassa materiaalissa kehotettiin naisia olemaan miehilleen alamaisia. Tätä kehotusta on pidetty vanhanaikaisena, minkä vuoksi materiaalia on arvosteltu.

Huomionarvoista on, että vaikka HNMKY on muotoillut kyseisen kohdan uudelleen, löytyy se edelleen Raamatusta. Efesolaiskirjeessä (5:21–33) annetaan avioliitto-ohjeita ja kehotetaan naista olemaan alamainen miehelleen. Pitäisikö tämäkin kohta nyt poistaa vanhanaikaisena? Ei tietenkään. Parempi olisi opettaa, mitä se tarkoittaa.

Kohdassa annetaan ohjeita molemmille puolisoille. Miehen tulee rakastaa vaimoaan, kuten Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Siis aika paljon. Lisäksi miehen tulee olla perheen pää. Eikö tämä perheen päänä oleminen ole ennen kaikkea vastuuta perheen hyvinvoinnista? Naisille tehtäväksi annetaan miehensä tahtoon alistuminen ja kunnioittaminen.

Molemmilla puolisoilla on siis omat tehtävänsä, jotka kuitenkin liittyvät yhteen avioliiton parhaaksi. Mies ei näyttäydy näiden ohjeiden valossa itsevaltiaana tyrannina, joka koettaa hallita vaimoaan. Ennemminkin korostuu hänen tehtävänsä vaativuus. Miehelle, joka avioliitossaan pyrkii rakastamaan vaimoaan ja kantamaan vastuuta perheen hyvinvoinnista, ei ole vaikea olla alamainen. Naisen tehtävä taas ei ole riippuvainen siitä, kuinka hyvin mies omassa tehtävässään onnistuu.

Mielestäni tarvittaisiin selkeää opetusta kristillisestä nais- ja mieskuvasta sekä avioliitto-opetusta. Opetuksen tulee olla rohkeasti raamatullista. Kristillisen katsomuksen mukaan miehet ja naiset on luotu keskenään erilaisiksi ja tarkoitettu elämään yhdessä avioparina uskollisesti toisiaan palvellen. Raamatun käsityksistä ei tule vaieta sen vuoksi, että ne ovat vastakulttuuria. Nimenomaan sen vuoksi niistä tulisi suureen ääneen kertoa juuri nyt, kun sukupuolieroja muualla koetetaan hämärtää. Hienoa, että HNMKY pyrkii osaltaan tätä työtä tekemään.

Krista Silmu


HNMKY on julkaissut uuden parisuhdeoppaan. Edellistä kirjaa kritisoitiin siitä, että siinä neuvottiin naista olemaan alamainen miehelleen. Uuden kirjan Paremman avioliiton rakkauspankki tavoitteena on puolisoiden tasaveroinen kumppanuus (K&k 20.5). Kun edellinen kirja melko suoraan kehotti vaikenemaan parisuhdeväkivallasta, uusi korostaa, että siihen on aina puututtava.

Uuden kirjan näkemys sukupuolten erilaisuudesta on kuitenkin edelleen tasa-arvon kannalta ongelmallinen. Kirjan mukaan ihmisellä on luomisen perusteella joko maskuliininen tai feminiininen perusidentiteetti. Vaikka naisessa on myös maskuliinisia piirteitä ja miehessä feminiinisiä, ihmisen perusidentiteetti ja sitä vastaava sukupuolirooli määräytyy ruumiillisen sukupuolen mukaan. 

Perusidentiteetti näyttäytyy normatiivisena. Puoliso joutuu korvaamaan toisen laiminlyömää sukupuoliroolia oman perusidentiteettinsä vastaisesti. Kirjan mukaan miehet ovat naisia taipuvaisempia näkemään asiat laajoina ja perusteltuina kokonaisuuksina. He erottavat tunteet ja järjen toisistaan, suuntautuvat kodin ulkopuoliseen maailmaan ja kykenevät naisia paremmin tekemään päätöksiä ristiriitatilanteissa. 

Naiset suuntautuvat kotiin, ihmissuhteisiin ja tunteisiin. He tekevät lyhyen tähtäyksen suunnitelmia ja keskittyvät yksityiskohtiin. Miehet tekevät pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Sukupuolet täydentävät toisiaan esimerkiksi siten, että mies rakentaa kokonaisuuksia ja asettaa yhteisiä tavoitteita ottamalla huomioon vaimonsa esiin tuomia yksityiskohtia. Kirja ohjaa molempia sukupuolia ottamaan huomioon toistensa tarpeet.

Ongelmallista on se, että kirja ohjaa lukijaa näkemään miehen naista ”aikuisempana” olentona. Aikuinen kykenee tekemään vaikeita päätöksiä, hahmottamaan perusteltuja kokonaisuuksia ja kantamaan raskasta vastuuta muista. Nämä ominaisuudet liitetään ennen kaikkea miehiin. Vaikka kirjan kuvauksiin liitetään paljon pehmentäviä varauksia, ne edelleen sisältävät ajatuksen miehestä perhettä johtavana ”päänä”.

Sari Roman-Lagerspetz
VTT, tutkija, Helsingin yliopisto

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.