IEC:n ja seurakuntien puitesopimusta sorvataan

IEC:n ja seurakuntien puitesopimusta sorvataan

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kävi 27.2. lähetekeskustelua Kansainvälisen seurakunnan (IEC) ja Helsingin seurakuntien yhteistyön puitesopimuksesta vieraskielisessä työssä. Allekirjoitettavan sopimuksen sanamuodoista päättää myöhemmin yhteinen kirkkoneuvosto.

Sopimuksessa määritellään muun muassa, että IEC:n toiminta on ekumeenista ja avointa kaikkiin tunnustuskuntiin kuuluville. Toiminnassa kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti, eikä ketään syrjitä uskonnon, sukupuolen, rodun tai esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Seurakuntayhtymän tiloissa pidettävissä jumalanpalveluksissa sitoudutaan noudattamaan evankelisluterilaisen kirkon päätöksiä pappisvirasta.

Yhteistyötä ohjaa neuvottelukunta, joka sopii yhteistyön periaatteista ja taloudellisista vastuista vuosittain. IEC:n johtokunta valitsee neuvottelukuntaan kolme jäsentään. Kirkon ulkoasiain toimikunta, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto nimittävät kukin kaksi jäsentä neuvottelukuntaan. Myös Espoon ja Vantaan seurakuntia pyydetään nimeämään edustajansa tähän elimeen.

Helsingin seurakunnat tukevat IEC:n toimintaa määrärahalla.

Jaa tämä artikkeli: