null Kaikkien näkemyksiä tarvitaan

Kaikkien näkemyksiä tarvitaan

Johanna Korhonen ja Sari Roman-Lagerspetz (VL 27.1.) kertoivat kokemuksiaan siitä, miten Tulkaa kaikki -ryhmän edustajia on otettu vastaan heidän kotiseurakuntansa Tikkurilan luottamuselimiin. Heidän kertomansa esimerkit antavat kyllä aiheen ihmettelyyn ja tapahtumien tarkentamiseen. Kuvatut tapahtumat eivät olleet Tulkaa kaikki -liikkeeseen kohdistettuja tai tarkoitushakuisia.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi 2.12. seurakunnan uuden toimintajärjestelmän vastuuryhmineen. Tiedossa oli kiireinen tammikuu uudella neuvostolla ja uudella rakenteella. Vastuuryhmien kokoontumisajat tuli rytmittää Vantaan seurakuntien jo päätettyyn hallintoaikatauluun. Välitin neuvoston varapuheenjohtajan Jarno Teporan kautta valitsijayhdistyksille tiedoksi vastuuryhmien tarkat kokoontumisajat joulukuun puolenvälin jälkeen, jotta seurakuntaneuvostossa 9.1. vastuuryhmiin nimettävät henkilöt osaavat varautua kokouksiin hyvissä ajoin. Tieto ei ollut valitettavasti saavuttanut kaikkia.

Nuorten toimintaa kehittävän vastuuryhmän puheenjohtajaksi ei voitu nimetä suoraan Miikka Huuskosta. Seurakuntaneuvoston tulee erillisellä päätöksellä todeta luottamushenkilön luottamustoimi lakanneeksi ja kutsua varahenkilö tilalle. Päätöksen taustaksi vaadittava tarkentava tieto saapui lopulta liian myöhään 9.1. kokousta varten.

Asia otetaan päätettäväksi seuraavassa kokouksessa. Koska vastuuryhmiin nimettiin myös varapuheenjohtajat, oli asiaankuuluvaa antaa hänelle puheenjohtajuus. Mielestäni neuvoston kokouksessa tämä asia tuli selväksi, vaikka pöytäkirjaan siitä ei tullut merkintää.

Näen varajäsenten nimeämismahdollisuuden tarpeellisena uusiin vastuuryhmiin. Tulen tekemään siitä esityksen neuvostolle.

Olen hyvin harmissani ja pahoillani näistä alkuvaiheen hankaluuksista, jotka antoivat epäystävällisen kokemuksen seurakunnan luottamushenkilöksi tulemisesta.

Mihin toimiin aion ryhtyä, jotta tuntisitte itsenne vastaisuudessa edes hieman tervetulleemmiksi? Lupaan olla kiinnostunut ja avoin kasvokkain tapahtuvalle keskustelulle, jossa voimme yhdessä rakentaa seurakuntaa ja keskinäistä luottamusta.

Alkutapahtumista huolimatta luotan siihen, että pääsemme hyvään yhteistyöhön Tikkurilan seurakunnan toiminnan ohjaamisessa.

Janne Silvast
Tikkurilan seurakunnan
kirkkoherra

Jaa tämä artikkeli: