Kaupungit tiivistävät vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa

Kaupungit tiivistävät vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa

Uskonnollisten yhteisöjen ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä tiivistetään lisäämällä vuorovaikutusta ja keskustelufoorumeita. Tietojen vaihdosta ja molemminpuolisesta toiminnan tuntemisesta hyötyvät sekä viranomaiset että uskonnolliset yhteisöt.

– Uskonnolliset yhteisöt ovat kaupungeille voimavara. On tärkeää, että uskonnollisten yhteisöjen johtohahmoilla ja kaupunkien edustajilla on toimiva yhteistyö, sanoi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Hän puhui tilaisuudessa, jossa Helsingin, Espoon ja Vantaan monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnat ja Etelä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta pohtivat yhteistyötä kotouttavaa työtä tekevien uskonnollisten yhdistysten kanssa.

Tapaamisessa todettiin, että maahanmuuttajat saavat uskonnollisisten yhteisöjen kautta kontakteja myös suomalaisiin. Lisäksi he saavat apua ja neuvoja arkielämän tilanteisiin. Uskonnolliset yhteisöt pystyvät tarjoamaan koulutusta ja sosiaalisia verkostoja ja jakamaan tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta.

Vantaan kaupungin monikulttuurisuusasiain päällikkö Hannele Lautiola kertoo, ettei Vantaan monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta ole juuri käynyt vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Tilanne muuttuu, sillä ensi vuonna on tarkoitus järjestää tapaaminen, johon kutsuttaisiin ainakin muslimiyhteisöjen ja eri kirkkojen edustajia.

Jaa tämä artikkeli: