Kehitysmaista puuttuu 1,6 miljoonaa opettajaa
Kaikki kehitysmaiden lapset eivät opi edes lukemaan ja laskemaan koulussa. Syynä on mm. opettajapula. Kuva: Zara Järvinen/Kirkon Ulkomaanapu

Kaikki kehitysmaiden lapset eivät opi edes lukemaan ja laskemaan koulussa. Syynä on mm. opettajapula. Kuva: Zara Järvinen/Kirkon Ulkomaanapu

Kehitysmaista puuttuu 1,6 miljoonaa opettajaa

Kehitysmaiden lasten oppimistulokset eivät ole juurikaan parantuneet, vaikka yhä useampi lapsi saa nykyään käydä koulua. Syitä tähän ovat muun muassa pula opettajista ja kehitysmaissa työskentelevien opettajien heikko pätevyystaso. Pelkästään perusopetukseen tarvittaisiin 1,6 miljoonaa pätevää opettajaa.

Oppistuloksia heikentää myös se, että luokat ovat suuria ja varoja opettajien palkkoihin vähän. Myös koulun keskeyttäminen on yleistä. Maailman noin 650 miljoonasta peruskouluikäisestä lapsesta jopa noin 250 miljoonaa jää vaille perustaitoja eli ei välttämättä opi edes lukemaan ja laskemaan.

Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt kampanjan opetuksen laadun parantamiseksi kehitysmaissa. Opetusta kehitetään opettajankoulutushankkeiden, katastrofitilanteissa toteutettavan opettajankoulutuksen sekä Opettajat ilman rajoja -verkoston avulla. Tavoitteena on antaa 10 000 kehitysmaassa asuvalle opettajalle parempi ammattitaito.

Lasten koulunkäynti edistää tasa-arvoa, vähentää lapsiavioliittoja ja alentaa lapsikuolleisuutta.

Jaa tämä artikkeli: