null Kirkko huolissaan turvapaikan hakijoiden oikeusturvasta

Kirkko huolissaan turvapaikan hakijoiden oikeusturvasta

Kirkkohallitus on antanut sisäasiainministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä, joka muuttaisi ulkomaalaislakia.

Hallituksen tavoitteena on vähentää väärinkäytöksiä turvapaikka-, oleskelulupa- ja perheenyhdistämismenettelyissä. Kirkkohallituksen mukaan osasta muutoksia seuraisi, että turvapaikan ja oleskeluluvan hakijoiden oikeusturva heikkenee.

Hallitus esittää, että kansainvälistä suojelua tai oleskelulupaa hakevan suostumuksella voitaisiin jatkossa tehdä oikeuslääketieteellinen iänmääritys. Kirkkohallitus pitää ongelmallisena vapaaehtoisuuden toteutumista käytännössä. Se korostaa, että mikäli lääketieteellisestä iänmäärityksestä säädetään, tutkimustulosten arvioinnissa tulee huomioida YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ohjeistukset.

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan myös muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat kansainvälistä suojelua hakevan työnteko-oikeutta ja perheen yhdistämistä. Kirkkohallituksen mielestä lakiehdotus ei kuitenkaan ota riittävästi huomioon hakijoiden lähtömaan tilannetta tai kulttuuria. Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että oikeus perhe-elämään toteutuu riippumatta siitä, minkälainen oleskelulupa henkilöllä on. Perheen yhdistämiselle ei pitäisi myöskään asettaa ehdotonta toimeentulovaatimusta tai edellytystä vuoden oleskelusta Suomessa.

Kirkkohallitus korostaa, että kansainvälistä suojelua hakevien työnteko-oikeuden sitomisen henkilöllisyyden selvittämiseen ei tulisi johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen hakijan kannalta.

Jaa tämä artikkeli: