Kirkko vastustaa arkipyhien siirtämistä

Kirkko vastustaa arkipyhien siirtämistä

Kirkko vastustaa kirkkolain muuttamista niin, että loppiainen ja helatorstai voitaisiin siirtää lauantaipäiviin. Kirkon kanta käy ilmi selvityksestä, jonka se on tehnyt yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kirkon mielestä siirto olisi ongelmallinen kristillisen perinteen ja ekumeenisen yhteistyön näkökulmasta.

Selvityksen mukaan Suomessa arkipyhien määrä on kansainvälisessä vertailussa muiden maiden keskiarvoa alempi, joten siirtoa ei voi perustella arkipyhien määrästä johtuvalla kilpailuhaitalla.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan on hyvä, että selvitystyö on tehty.

– Selvitys osoittaa, miten kirkollinen traditio pyhäpäivineen tukee hyvinvointia. Se luo elämänrytmiä ja pitää yllä työn ja levon sekä arjen ja pyhän vuorottelua, Mäkinen sanoo.

– Kirkollisiin juhlapäiviin puuttumisella menetettäisiin yhteiskunnan hyvinvoinnin ja ihmisten jaksamisen näkökulmasta huomattavasti enemmän kuin saavutettaisiin. Kirkko ei näe tarpeelliseksi käynnistää lainsäädäntöhankkeita kristikunnan yhteiseen vuosituhantiseen traditioon kuuluvien arkipyhien siirtämiseksi.

Kirkkolaki ei säädä kirkollisten juhlapäivien vaikutuksesta työaikaan. Arkipyhien vaikutuksesta työaikaan määrätään muun muassa työaikalaissa, vuosilomalaissa sekä virka- ja työehtosopimuksissa.

Jaa tämä artikkeli: