Kirkkohallituksella on vastuu kolehtimääräyksistään

Kirkkohallituksella on vastuu kolehtimääräyksistään

Kirkko ja kaupunki -lehdessä nro 25 kerrottiin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka mukaan Kallion seurakuntaneuvosto oli ylittänyt toimivaltansa päättämällä kahdesta kolehtikohteesta toisin kuin kirkkohallitus oli yleiskirjeessään ohjeistanut.

Kirkkohallituksen mukaan sen ”yleiskirjeet sisältävät suositusluonteisia ohjeita seurakunnille”. Hallinto-oikeuden mukaan ne ovat sitovia määräyksiä. Kriittinen ihmettely kohdistuu nyt yhä selvemmin kirkkohallitukseen, jonka määräyksillä kolehteja kerätään esimerkiksi naispappeutta vastustaville järjestöille.

Jo Kallion edellinen seurakuntaneuvosto tulkitsi, että yleiskirjeissä oli kyse kirkkohallituksen suosituksista. Niistä poikettiin, kun kolehdinsaajiksi oli ehdotettu naispappeutta vastustavia järjestöjä. Myös kohteet, joille kolehdit kerättiin, löytyivät kirkkohallituksen yleiskirjeestä. Muutoksista ilmoitettiin kirkkohallitukselle, joka ei ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.

Vuonna 2011 kolehtiohjeet nousivat julkiseen keskusteluun, koska muutama kolehtikohteena oleva järjestö oli mukana nuoria vahingoittavassa Älä alistu -kampanjassa, jossa homojen haluttiin muuttuvan heteroiksi. Seurakuntaneuvosto halusi niiden sijasta kerätä kolehdit tahoille, jotka toimivat kirkkolain, kirkon päätösten ja perustuslain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti.

Kirkkohallitusta lähestyttiin tuolloin myös noin 600 kirkon jäsenen ja luottamushenkilön avoimella kirjeellä. Siinä kirkkohallitusta pyydettiin tarkastelemaan kolehtien määräämistä järjestöille, joiden käsitykset naispappien, homoseksuaalien, eronneiden ja yksineläjien kohtaamisesta poikkeavat merkittävästi kirkon virallisesta linjasta.

Hallinto-oikeus on ottanut kantaa vain seurakuntaneuvoston ja kirkkohallituksen toimivallan jakoon. Kirkkohallituksen määräysten sisältöön ja niiden mahdolliseen ristiriitaan kirkkolain ja kirkon linjausten kanssa ei ole otettu kantaa.

Näyttää siltä, että me seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt olemme kohteita, joiden kirkoissa kirkkohallituksen määräykset vain pannaan täytäntöön eli käytännössä kerätään kolehteja esimerkiksi naispappeutta vastustaville järjestöille. Vastuu tästä on kirkkohallituksella.

Minna Lundell-Kiuru, Mariella Asikanius, Johanna Hautakorpi, Kari T. Ahonen
ja 8 muuta allekirjoittajaa.
Kallion seurakuntaneuvoston jäseniä ja varajäseniä 2007–2010 ja 2011–2014.

Jaa tämä artikkeli: