Kirkkoherranvaalit potevat verenvähyyttä
Kuka kirkkoherraksi? Haagan seurakunnan kirkkoherraehdokkaisiin voi tutustua seurakunnan vaalitilaisuuksissa ja ehdokkaiden verkkosivuilla osoitteissa www.marjaheltela.fi, markkupaivio.fi, www.hilkkaniemisto.com.

Kuka kirkkoherraksi? Haagan seurakunnan kirkkoherraehdokkaisiin voi tutustua seurakunnan vaalitilaisuuksissa ja ehdokkaiden verkkosivuilla osoitteissa www.marjaheltela.fi, markkupaivio.fi, www.hilkkaniemisto.com.

Kirkkoherranvaalit potevat verenvähyyttä

Helsingissä on vireillä kahdet vaalit.

Teksti Tommi Sarlin
Kuva Esko Jämsä

Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan on ehdolla kolme hakijaa. Tuomiokapituli on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle Tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherran Marja Heltelän.

Toiselle vaalisijalle on asetettu Tallinnan Suomalaisen Pyhän Pietarin seurakunnan vs. kirkkoherra Markku O. Päiviö ja kolmannelle vaalisijalle Meilahden seurakunnan seurakuntapastori Hilkka Niemistö.

Ehdokkaat toimittavat vaalinäytteen Huopalahden kirkossa. Heltelä saarnaa 2.3., Päiviö 9.3. ja Niemistö 16.3. Vaali aloitetetaan messun jälkeen 30.3. Vaalissa järjestetään myös ennakkoäänestys.

Myös ruotsinkielisessä Johannes församling -seurakunnassa on meneillään kirkkoherranvaali. Kun vaali Haagassa toimitetaan suorana kansanvaalina, Johannes församling on päätynyt välilliseen vaalitapaan, joka on ollut mahdollinen tämän vuoden alusta. Välilliseen vaaliin päädyttiin muun muassa tiukan aikataulun vuoksi. Kirkkoherra Stefan Djupsjöbacka eläköityy 1.5.

– Seurakuntaneuvosto päätti anoa tuomiokapitulilta oikeutta välilliseen vaaliin, mihin tuomiokapituli on myöntynyt. Paikkaa voi hakea 17.2. saakka. Tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden. Seurakuntaneuvosto voi toimittaa vaalin todennäköisesti 7.4., Djupsjöbacka kertoo.

Suora vaali on ensisijainen tapa kirkkoherran valinnassa, ja välillistä vaalia täytyy erikseen anoa. Joensuun seurakuntaneuvosto on esittänyt Kuopion tuomiokapitulille, että vaali voitaisiin toimittaa välillisenä. Tämän katsotaan olevan hyvä vaihtoehto, koska kirkkoherranvaalien äänestysaktiivisuus on jäänyt selvästi luottamushenkilövaaleja alhaisemmaksi, noin 3–10 prosentiin. Myös Rekolan seurakunnassa kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla.

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli julistaa kirkkoherran viran haettavaksi normaaliin tapaan.

– Tuomiokapituli tarkistaa hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja antaa seurakuntaneuvostolle hakijoista lausunnon. Tuomiokapituli voi myös haastatella hakijoita. Lopullisen valinnan tekee seurakuntaneuvosto, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän juristi Ritva Saario.

Välillisen vaalin mahdollisuutta perusteltiin valmisteluvaiheessa muun muassa matalilla äänestysprosenteilla. Toisaalta vaalien demokraattisuuden on nähty vääristyvän, jos vain seurakunnan pieni ydinjoukko valitsee kirkkoherran.

Välillisellä vaalitavalla haluttiin luoda edellytykset parhaan mahdollisen hakijan valinnalle. Hakijan johtamistaitoja tahdottiin päästä punnitsemaan aikaisempaa paremmin. Luottamushenkilöille tarjoutuukin välillisessä vaalissa mahdollisuus tutustua tuomiokapitulin asiakirjoihin ja esimerkiksi haastatella hakijaa.

Tavoitteena on ollut myös lyhentää ja yksinkertaistaa valintamenettelyä.

Kirkon vaalijärjestyksen uudistuksiin kuuluu myös se, että ylimääräistä vaalisijaa koskevat säännökset on poistettu. Näin jäävät historiaan sellaiset erikoisuudet, jossa ylimääräiselle vaalisijalle sijoitettu, vaaleissa eniten ääniä saanut ehdokas ei tule valituksi.

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä seurakuntaneuvostolle ehdotus välillisen vaalin toimittamiseksi seurakunnassa.

Kirkkoherranvaalien äänestysprosentit ovat jääneet Helsingissä alhaisiksi. Tällä vuosituhannella prosentit ovat vaihdelleet Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvaalin vuonna 2005 keräämästä 2,2 äänestysprosentista Kulosaaren kirkkoherranvaalin vuonna 2003 saamaan poikkeuksellisen korkeaan 19,2 prosentin äänestysvilkkauteen.

Haagan kirkkoherranvaalin ehdokkaat esittäytyvät kirkkoherraehdokkaan illoissa Huopalahden kirkolla. Marja Heltelän ilta on 26.2. kello 18.30, Markku Päiviön 5.3. kello 18.30 ja Hilkka Niemistön ilta 12.3. kello 18.30.

Ehdokkaiden vaalipaneelit ovat Lassilan seurakuntakodilla 17.3. kello 18 ja Huopalahden kirkossa 20.3. kello 18.

Jaa tämä artikkeli: