Kirkkosuhteella ilmaistaan tunteita
Vastavirtaan. Liittymällä kirkkoon Otto Köngäs osoitti tukensa kirkon vapaamielisten piispojen kannanotoille. Köngäs kulkee vastavirtaan.

Vastavirtaan. Liittymällä kirkkoon Otto Köngäs osoitti tukensa kirkon vapaamielisten piispojen kannanotoille. Köngäs kulkee vastavirtaan.

Kirkkosuhteella ilmaistaan tunteita

Vaikka pienikin sysäys riittää kirkosta eroamisen syyksi, virta kulkee myös takaisin päin.

Teksti Tommi Sarlin
Kuva Esko Jämsä

Eduskunnan myönteinen kanta tasa-arvoiseen avioliittolakiin 28.11. laukaisi kirkosta eroamisen vyöryn. Kirkosta on eronnut tämän jälkeen yli 20 000 ihmistä, joista hieman yli 1 500 on Helsingin seurakunnista. Kirkkoon on liittynyt Helsingissä noin 150 henkeä.

Uskontotiedettä humanistisessa tiedekunnassa opiskeleva Otto Köngäs, 28, on yksi niistä, jotka palasivat kirkkoon. Hän piti arkkipiispa Kari Mäkisen ja piispa Irja Askolan kannanotoista parisuhdelain käsittelyn yhteydessä.

– Palaan kirkkoon vaikuttuneena arkkipiispan lähimmäisenrakkaudesta ja nöyryydestä. Minulle nämä ovat kristinuskon ydintä, jota arkkipiispa Mäkinen on omalla toiminnallaan kauniisti kirkastanut, Köngäs kommentoi tuoreeltaan arkkipiispan Facebook-seinällä.

Köngäs erosi kirkosta rippikoulua seuranneena syksynä Rovaniemellä. Sysäyksen eroon antoi vanhoillinen rippipappi, joka kommentoi loukkaavasti Könkään rippikouluun valmistamaa esitelmää seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Tuolloin keskusteltiin, voiko homo olla kirkon töissä.

Yhdenvertaisuus on Könkäälle itsestään selvä arvo.

– Koin, että kirkon todellisuus ja ihmisten arki eivät kohdanneet. Se, mitä minä pidin kristillisyytenä, tuntui olevan kirkolta hukassa, Köngäs muistelee.

Liittymällä kirkkoon Otto Köngäs halusi tukea sitä linjaa, jonka hän on kokenut oikeaksi.

– En liittynyt kiitollisuudenvelasta. Koin velvollisuudekseni ilmaista tukeni konkreettisesti.

Esimerkiksi Raamattua tulee tulkita aina sen historiallinen tausta muistaen.

– Siellä on paljon asiaa, joka pitää suhteuttaa historiaan. Kaikkein tärkeintä siellä on rakkauden kaksoiskäsky ja nöyryys, joka estää meitä ihmisiä tuomitsemasta toisiamme.

Köngäs ymmärtää konservatiiveja, joille eduskunnan päätös tasa-arvoisesta avioliittolaista on vaikea sulattaa. Samalla olisi kuitenkin muistettava, että kirkko ei ole päättänyt omista vihkikäytännöistään vielä mitään.

Eroavien logiikka kummastuttaa Köngästä, koska kirkon ulkopuolelta ei voi vaikuttaa kirkon linjauksiin. Kirkosta on eronnut myös liberaaleja vastalauseena sille, että kirkko ei ole muuttanut käsitystään vihkikäytännöistään.

– Heitä erosi tuhansia protestina Homoillan jälkeen. Minusta he voisivat miettiä, että voisivatko liittyä takaisin kirkkoon.

Eroakirkosta.fi-palvelun keräämään palautteen perusteella ”nyt ei erottu Päivi Räsäsen vaan arkkipiispa Kari Mäkisen kannanoton vuoksi”.

Kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtajan Kimmo Ketolan mukaan kirkolla ei ole reaaliaikaista jäsenmäärän seurantaa, jolloin ollaan eroakirkosta.fi-palvelun tietojen varassa. Suurin osa eroajista on varmuudella niitä, joiden suhde kirkkoon on jo pitkään ollut löyhä.

– Kun kirkko on tavalla tai toisella julkisuudessa, erojen määrä kasvaa keskustelunaiheesta riippumatta. Eroamispäätös vaatii useiden kohdalla vain pienen sysäyksen, Ketola arvioi.

– Eroajissa on siksi hyvin erilaisia ihmisiä, myös liberaalisti ajattelevia henkilöitä.

Eroajia on nyt ollut keskimääräistä enemmän maaseudulta. Ketolan mukaan heidän kohdalla ei niinkään ole ollut kyse teologisesti konservatiivisesta ryhmästä kuin niistä, joiden yleisiä moraalikäsityksiä eduskunnan päätös ja arkkipiispa Mäkisen kommentit harmittivat.

– Erobuumista uutisoiva media ja sosiaalinen media luovat kaikupohjan, joka vahvistaa ihmisten mielipahaa. Tunneilmaisut johtavat helposti myös konkreettisiin eroamisiin, Kimmo Ketola sanoo.

Jaa tämä artikkeli: