Kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelista

Kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelista

Vantaan seurakunnat ja kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen Tikkurilan kirkkokorttelin kehittämisestä. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen yksimielisesti tiistaina 4.11. pitämässään ylimääräisessä kokouksessa.

Sopimuksen taustalla on kirkkovaltuuston 30.9. tekemä päätös Seurakuntien talon purkamisesta ja tähän liittyvä Vantaan kaupungille jätetty hakemus alueen asemakaavan muuttamisesta. Sopimus koskee seurakuntien omistaman kirkon ja Seurakuntien talon aluetta sekä kaupungin omistamaa pysäköintialuetta.

Sopimuksen mukaan osapuolet teettävät vähintään kaksi viitesuunnitelmaa alueesta. Suunnitelmista yhdessä nykyinen tyhjillään seisova Tikkurilan kirkko rakennetaan kokonaan tai pääosin uudelleen, kuitenkin niin, että toimintojen ei tarvitse olla kirkollisia. Muissa viitesuunnitelmissa tontille suunnitellaan kokonaan uusi kirkko.

Suunnitelmissa lähtökohtana on, että Seurakuntien talo Unikkotiellä puretaan ja alueelle rakennetaan asuntoja ja katutason palvelu- ja liiketiloja.

Viitesuunnitelmien valmistumisen jälkeen seurakunnat ja kaupunki järjestävät kilpailun sopimusalueen maankäytöstä ja rakentamisesta.

Alueen tuleva rakennusoikeus jaetaan seurakuntien ja kaupungin kesken suhteessa niiden omistamiin pinta-aloihin. Vantaan seurakunnat omistaa alueesta 5386 neliötä ja kaupunki 1891 neliötä. Seurakunnat maksavat kaupungille korvauksen alueen arvonnoususta.

Kun asemakaavoitus valmistuu, osapuolet myyvät tontin sen rakentamisesta vastaaville sopimuskumppaneille. Uutta kirkkoa varten erotetaan 1500 kerrosneliön suuruinen tontti, joka jää seurakuntien omistukseen.

Uuden kirkon rakentamiseen on seurakuntien investointiohjelmassa varattu enintään yhdeksän miljoonaa euroa. Tämä ei mahdollista kirkon rakentamista, vaan siihen tarvitaan rakennusoikeuksien myynnistä saatavaa tuottoa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että tontti voidaan kaavoituksen ja kilpailutuksen jälkeen myydä, kunhan seurakunnille jää siitä vähintään 4,5 miljoonan euron tuotto. Myyntipäätös menee kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Vantaan kaupunginhallitus on sopimuksen jo hyväksynyt.

Kaupunki ja seurakunnat ovat jo käynnistäneet valmistelun sopimuskumppanien kilpailuttamiseksi.

Jaa tämä artikkeli: