Kirkolliskokous hyväksyi valtionrahoitukseen siirtymisen

Kirkolliskokous hyväksyi valtionrahoitukseen siirtymisen

Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä siten, että niissä huomioidaan ehdotettu laki valtion rahoituksesta kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.
Ehdotetun rahoituslain mukaan hautaustointa, väestökirjanpitoa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.korvataan valtion talousarviomäärärahasta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta.
Kirkkolain muutos menee eduskunnan vahvistettavaksi. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alussa.

 


 

Jaa tämä artikkeli: