Kirkolliskokous kevensi kirkon keskushallintoa

Kirkolliskokous kevensi kirkon keskushallintoa

Kirkolliskokous on hyväksynyt kirkon keskushallinnon uudistuksia. Uudistukset selkeyttävät toimielinten tehtäviä ja toimivaltaa sekä keventävät hallintoa ja lisäävät joustavuutta.

Kirkon ulkoasiain neuvosto lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin piispainkokoukselle ja kirkkohallitukselle. Kirkon työmarkkinalaitos liitettiin tiiviimmin kirkkohallituksen yhteyteen.

Kirkolliskokous päätti myös, että piispainkokoukseen kuuluvat vain piispat, kun tähän saakka piispainkokouksen jäseniä ovat olleet myös hiippakuntien pappisasessorit. Kenttäpiispalla on piispainkokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Uudistuksessa herätti eniten keskustelua kenttäpiispan aseman muutos. Kirkolliskokousedustaja Pekka Niiranen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan kenttäpiispalla olisi ollut täysivaltainen asema piispainkokouksessa. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 48–51.

Keskustelun aikana kirkolliskokousedustaja Antero Rossi teki esityksen, että kirkkohallitus selvittäisi arkkipiispan aseman muuttamista niin, että hän toimii sekä kirkkohallituksen täysistunnon että kirkolliskokouksen puheenjohtajana. Ponsiesitys kaatui äänin 70–26.

Kirkolliskokous sisällytti kirkkojärjestykseen lapsivaikutusten arvioinnin. Kirkollisten viranomaisten on jatkossa päätöstensä valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon päätöksen vaikutukset lapsiin. Tarkoituksena on edistää lapsen edun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumista kirkon päätöksenteossa ja toiminnassa.

.

 

Jaa tämä artikkeli: