Kirkolliskokous on valmis luopumaan yhteisövero-osuudesta

Kirkolliskokous on valmis luopumaan yhteisövero-osuudesta

Kirkolliskokous pitää mahdollisena seurakuntien yhteisövero-osuudesta luopumista ja siirtymistä lakisääteisen valtionavun muodossa maksettavaan korvaukseen kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä.

Kirkon lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, tietyt väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten suojelu.

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pyytäneet kirkolta lausuntoja asiasta.  

Valtiovarainministeriö esittää, että seurakuntien yhteisövero-osuus poistetaan ja evankelisluterilaiselle kirkolle myönnetään lakisääteinen valtionavustus 114 miljoonan euron suuruisena vuodesta 2015 lähtien. Valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain. Lisäksi kirkon verotuskustannuksia alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää olisi yhteisöveron veronsaajina.

Kirkolliskokouksen mukaan lakisääteistä valtionapua puoltaa se, että se on suhdanneherkkää yhteisövero-osuutta vakaampi vaihtoehto. Tämä edellyttää kuitenkin, että korvauksen taso on säädetty laissa mahdollisimman sitovasti ja tasoa tarkistetaan vuosittain. Tarkoituksenmukaista on, että valtionapu maksettaisiin kirkon keskusrahastolle, joka huolehtisi varojen jakamisesta seurakuntatalouksille.

Kirkolliskokouksen mukaan 114 miljoonan euron korvausta on pidettävä vähimmäistasona. Samalla pidetään välttämättömänä, että seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan. Kirkolliskokous katsoo, että valtionapujärjestelmään voitaisiin siirtyä aikaisintaan vuoden 2016 alussa, mikäli taloudelliset ja lausunnossa mainitut muut edellytykset täyttyvät.

Uudistuksen häviäjiä ovat suuret seurakuntayhtymät. Esimerkiksi Vantaan seurakunnat saisi tulevaisuudessa selvästi vähemmän yhteisöveron korvaavaa valtionosuutta kuin nykyään yhteisöverotuloja.

Jaa tämä artikkeli: