null Kirkon lähetystyön perussopimusmalli hyväksyttiin

Kirkon lähetystyön perussopimusmalli hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi 23.4. yli neljä vuotta valmistellun lähetystyön perussopimusmallin. Sen tarkoituksena on määritellä kirkon lähetysjärjestöjen asema ja ne periaatteet, joita sopijajärjestöt noudattavat lähetystehtävän toteuttamisessa.

Kirkkohallitus päätti tehdä sopimuksen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Näitä ovat Suomen Lähetysseura, Suomen Evankelis-Luterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Medialähetys Sanansaattajat, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Lähetysjärjestöt ovat ilmoittaneet valmiutensa sitoutua sopimustekstiin.

- Perussopimuksen tärkeintä antia on se, että se yhtäältä vahvistaa kirkon omistajuutta lähetystyössä, toisaalta vahvistaa sopimuksen allekirjoittavien järjestöjen aseman kirkon lähetysjärjestöinä, sanoo Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko.

Järjestöt sitoutuvat noudattamaan kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttamaan kirkon lähetysstrategiaa ja sen toimintaperiaatteita. Perussopimuksen allekirjoittavilla järjestöllä on kirkon lähetysjärjestön asema, oikeudet ja velvollisuudet.

Lähetysjärjestöjen edellytetään tiivistävän yhteistyötä koulutuksessa, työn suunnittelussa ja viestinnässä. Hiippakuntiin perustetaan vuoden 2014 alusta kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtävät, joiden palkkakustannuksiin järjestöt osallistuvat.

Jukko kertoo, että tavoitteena on saada sopimukset allekirjoitetuiksi mahdollisimman pian, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Sopimus solmitaan viideksi vuodeksi. Sen toteutumista arvioi vuosittain Kirkon ulkoasiain neuvosto.

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.