Kirkon organisaation muutostarpeet selvitetään

Kirkon organisaation muutostarpeet selvitetään

Kirkolliskokous päätti perustaa komitean, jonka tehtävänä on arvioida kirkon kokonaisorganisaation muutostarpeet ja laatia esitys kirkon uudesta organisaatio- ja toimintamallista. Tarkoituksena on, että malli olisi nykyistä kevyempi ja seurakuntien työtä tukeva.

Päätös tehtiin tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Sen mukaan kirkon tulee saada reagointikykyisempi organisaatiorakenne, jotta se pystyisi joustavasti vastaamaan muun muassa jäsenmäärissä ja taloudellisessa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin.

Komitea nimitetään toukokuun 2015 kirkolliskokouksessa. Organisaatiomalliehdotuksen tulee olla valmis viimeistään syksyn 2016 kirkolliskokoukseen.

Kirkolliskokous ei lämmennyt henkilöseurakunnille

Evankelisluterilaisessa kirkossa ei jatkossakaan ole mahdollisuutta asuinpaikasta riippumattomiin henkilöseurakuntiin. Asiaan liittyvä edustaja-aloite jätettiin raukeamaan.

Aloitteessa esitettiin, että seurakuntarakenneuudistukseen sisällytettäisiin mahdollisuus henkilöseurakuntien perustamiseen. Taustalla oli huoli erityisesti herätyskristillisten kirkon jäsenten tarpeista.

Hallintovaliokunta otti mietinnössään kielteisen kannan, sillä asiaa on jo aiemmin selvitetty eikä uusia näkökohtia ole tullut esille. Toimintaan osallistuminen ei ole sidoksissa tietyn paikallisseurakunnan jäsenyyteen. Seurakuntien yhteistyö mahdollistaa myös profiloitumisen.

Jaa tämä artikkeli: