null Kirkon parlamenttivaali käynnistyy

Vihreällä värillä merkitty Helsingin hiippakunta ulottuu pääkaupunkiseudulta Itä-Uudellemaalle. Oranssilla merkitty alue kuuluu ruotsinkieliseen Porvoon hiippakuntaan. Äänioikeuttaan pääsevät käyttämään seurakuntien luottamushenkilöt sekä papisto. Helsingin hiippakunnan alueella on yhteensä noin 1 300 äänioikeutettua, joista maallikoita on noin 675 ja pappeja 630. Piirros: Tiina Vesterinen

Vihreällä värillä merkitty Helsingin hiippakunta ulottuu pääkaupunkiseudulta Itä-Uudellemaalle. Oranssilla merkitty alue kuuluu ruotsinkieliseen Porvoon hiippakuntaan. Äänioikeuttaan pääsevät käyttämään seurakuntien luottamushenkilöt sekä papisto. Helsingin hiippakunnan alueella on yhteensä noin 1 300 äänioikeutettua, joista maallikoita on noin 675 ja pappeja 630. Piirros: Tiina Vesterinen

Kirkon parlamenttivaali käynnistyy

Kirkolliskokousvaalit pidetään helmikuussa. Osa vaalilistoista kampanjoi kirkolliskokousvaaleissa yhteisellä tavoiteohjelmalla, muutama luottaa alueelliseen kannatukseen.

Kirkon parlamenttivaalit käydään vajaan kahden kuukauden kuluttua. Äänioikeus näissä vaaleissa on hiippakunnan papeilla ja seurakuntien luottamushenkilöillä. Kyse on siis välillisestä vaalista. Vaalipäivä on 13.2.2012. 

Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnittain pappis- ja maallikkoedustajia. Helsingin hiippakunnan ehdokkaista nousee kirkolliskokousedustajiksi 4 pappia ja 8 maallikkoa. Papit valitsevat keskuudestaan pappisedustajat, ja seurakuntien luottamushenkilöt äänestävät kirkolliskokoukseen maallikkoedustajat. Pappien vaalissa valitsijayhdistyksiä eli vaalilistoja on kolme ja maallikkoedustajien vaalissa viisi.

 

Kirkko ja kaupunki kysyi perustietoja vaaliohjelmista ja ehdokkaista.

Elävä kirkko – avoin ja sitoutunut on maallikkolista, jonka ehdokkaita yhdistää tunnustuksellisuus: ”Olemme sitoutuneet Raamatun Sanaan ja kirkon tunnustuskirjoihin.”

Ryhmä rakentaa vaaliohjelmaa ja sen sisältö tulee nettiin myöhemmin, mutta se nimeää tärkeimmäksi tavoitteekseen: ”Kirkon pitäytyminen evankeliumin sanoman esiin tuomisessa kaikessa elämässään, jotta Jumalan valtakunta tulisi kaikkia ihmisiä lähelle.”

Listan ehdokkaista Pekka Reinikainen on kirkolliskokousedustaja. Muita ehdokkaita ovat muun muassa Kaisa Koivula, Timo Korpela ja Heikki Pynnönen.

Elävä kirkko kaupungissa -lista luonnehtii itseään maltilliseksi keskitien vaihtoehdoksi. Maallikkolistan ehdokkaille on yhteistä aktiivinen osallistuminen oman seurakunnan toimintaan sekä halu säilyttää keskusteluyhteys joka suuntaan ”kirkon kärjistyneessä keskusteluilmapiirissä.”

Listan slogan on: enemmän kuuntelua – vähemmän kiistelyä. ”Haluamme pitää kirkon koossa. Kirkon jakautumista erilaisiin kuppikuntiin on pyrittävä estämään.”Lista painottaa erilaisten näkemysten hyväksymistä ja keskustelevuutta.

Listan ehdokkaista Lauri Kopponen, Sami Ojala, ja Timo Sahi ovat kirkolliskokousedustajia, ja Sirkku Nyström on edustanut aiemmin hiippakuntaa kirkon parlamentissa.

 

Maallikkovaalien kolmas ryhmä aakkosjärjestyksessä on Sosiaalidemokraattiset srk-maallikot. Ehdokkaita yhdistää sosialidemokraattinen aatemaailma, johon kuuluvat muun muassa tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, ahdinkoon joutuneiden tukeminen ja kansalaisdemokratia myös seurakunnassa.

”Näiden vaalien keskeisiä teemoja ovat kirkon hallintoon liittyvät kysymykset”, kertovat listanrakentajat. Tavoitteeksi ryhmä asettaa muun muassa sen, että kirkolliskokouksen päätöksenteossa siirrytään määräenemmistöpäätöksistä yksinkertaisiin enemmistöpäätöksiin.

Listan ehdokkaista Aulis Mölsä on kirkolliskokousedustaja. Ehdolle ovat asettuneet myös muun muassa Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen, Risto Kuisma, Ville Jalovaara ja Sara Paavolainen.

Tulkaa kaikki -ryhmän ehdokkaita yhdistää halu muuttaa kirkkoa avoimeen ja tasa-arvoa kunnioittavaan suuntaan. Liike näkee aatepohjaiset, ohjelmalliset listat vastavetona perinteiselle, alueellisuuteen perustuvalle vaaliasetelmalle. Liikkeen vaaliohjelma tulee esiin nettisivuille.

”Korostamme avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Tärkein tavoitteemme on kirkon hallinnon ja toimintakulttuurin uudistaminen siten, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaikilla tasoilla ja kirkko pystyy näin kutsumaan yhteyteensä kaikkia ihmisiä”, kertovat listanrakentajat.

Listan ehdokkaista Henrietta Grönlund on kirkolliskokousedustaja. Ehdokkaina ovat myös muun muassa Heikki Hiilamo, Johanna Korhonen, Petri Laaksonen ja Kaisa Raittila.

Vantaan avoin -ryhmä on nimensä mukaisesti vantaalainen vaaliryhmittymä. Ehdokkaat ovat vantaalaisia seurakunta-aktiiveja, ja monet heistä ovat ”seurakunnan toimintaan sitoutuneita luottamushenkilöinä ja mukana vapaaehtoistyössä. Meille on yhteistä myös kristillinen vakaumus.”

Listanrakentajat kertovat, että ryhmässä on tilaa eri tavalla ajatteleville ja että lista työskentelee ihmisläheisen seurakunnan puolesta. Listan vaaliohjelma tarkentuu myöhemmin.

Vantaan avoimen ryhmän ehdokkaina on ihmisiä, jotka eivät ole tunnettuja muutoin kuin Vantaalla. Listan edustajia ei ole kirkolliskokouksessa.

 

Pappislistoja on vaaleissa kolme. Kaikkien kirkko -listan ehdokkaat ovat helsinkiläisten seurakuntien tai seurakuntayhtymän palveluksessa olevia pappeja. Tärkeimmästä tavoitteestaan ryhmä kertoo: ”Uskomme, että kirkolla on kaikkia koskeva yhteinen ja luovuttamaton sanoma ja erilaiset painotukset, avoin keskustelu ja herätysliikkeet ovat kirkkoa rakentava rikkaus. Armo koskee kaikkia.” Ehdokkaista Pertti Simola on kirkolliskokousedustaja ja muina ehdokkaina ovat muun muassa Arto Antturi, Teemu Laajasalo, Leo Norja ja Pirjo Työrinoja.

Tulkaa kaikki -ryhmän pappisehdokkaita yhdistää uudistusmielisyys Tulkaa kaikki -liikkeen tavoitteiden suuntaisesti. ”Tavoitteenamme on edistää suvaitsevaista ja avarakatseista ilmapiiriä kirkollisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Haluamme työskennellä sellaisen kirkon hyväksi, joka on valmis kehittymään lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisönä”, kertovat listanrakentajat.

Listan kirkolliskokousedustajana on ollut Mika Aspinen, ja ehdolla ovat muun muassa Jaana Hallamaa, Marja Heltelä, Hannu Pöntinen, Kimmo Saares ja Hannu Vapaavuori.

Vehreämpi kirkko on vaalien kolmas pappisryhmä, joka ”taistelee palvelevan kansankirkon puolesta. Ehdokkaita yhdistää halu vaikuttaa kirkon toimintaan ja toteuttaa kutsumusta ja uskoa myös kirkolliskokouksessa. ”Listan nimi kuvastaa ekologista vastuuta luomakunnasta ja toimintaa kirkossa – ympäristöstä vastuuta kantaen sekä seurakuntatoiminnan elävyyttä kansankirkossa”, kertovat listanrakentajat.

Ehdolla ovat muun muassa Liisa Auruksenaho, Ilmari Karimies, Jussi Mäkelä ja Heikki Hilvo.

Ulla Lötjönen

Lue lisää: www.helsinginhiippakunta.evl.fi/hallinto_ja_lakiasiat/vaalit/ sekä www.facebook.com/kirkolliskokousvaalit2012helsinki

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.