Kirkon todistuksista perittävä maksu pienenee

Kirkon todistuksista perittävä maksu pienenee

Kirkkohallitus muuttaa aiempaa päätöstään kirkonkirjoista luovutettavien tietojen hinnoista. Helmikuun alussa maksut nostettiin maistraattien tasolle. Päätös yhdenmukaisti kirkkoon kuuluvien ja väestörekisterissä kirjoilla olevien kohtelun.

Tuolloin päätettyä, manuaalisista todistuksista perittävää 30 euron maksua on kuitenkin pidetty kohtuuttomana. Nyt kirkkohallitus otti kannan, että todistusmaksujen tulee olla oikeassa suhteessa todistusten kirjoittamiseen käytettyyn työhön nähden. Siksi manuaalisesti laaditun todistuksen hinta laskettiin 7 euroon. Uusi maksupäätös astuu voimaan 15.4.

 

Jaa tämä artikkeli: