Kirkon toimintaa politisoidaan turhaan

Kirkon toimintaa politisoidaan turhaan

On perin harmillista, että Politiikkaa kirkkoon -artikkelin laatijat (K&k 22.10.) ja vaalikoneen kysymysten tekijät pyrkivät turhaan politisoimaan kirkon toiminnan suuntaamista. Tämä tapahtuu ”Kirkon tulee vihkiä avioliittoon vain eri sukupuolta olevia” -kysymyksen avulla.

Suomessa voimassa oleva avioliittolaki ei ole sukupuolineutraali, vaan lain mukaan avioliittoon voivat mennä vain mies ja nainen. Voimassa olevan avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä ja kirkollisen vihkimisen saa evankelisluterilaisessa kirkossa toimittaa pappi. Pappi puolestaan saa juridisen toimivaltansa vihkimisen suorittamiseen juuri avioliittolaista. Siten edellä mainittu seurakuntavaalien vaalikoneen kysymys on erikoinen, koska voimassa olevan lain mukaan papilla ei ole asiassa valinnan mahdollisuuksia.

Tällä tavoin tehdyt yritykset tiedustella seurakuntavaalien ehdokkailta sitä, tulisiko heidän mielestään kirkon edistää toiminnallaan sukupuolineutraalin avioliittolain omaksumista Suomessa tai tulisiko kirkossa rukoilla rekisteröidyn parisuhteen solmineiden puolesta, johtavat äänestäjiä helposti harhaan.

Asianmukaisempaa olisikin kysyä: Tulisiko pappien siunata rekisteröidyn parisuhteen solmineita? Itse kannatan siunaamiskäytännön laajentamista koskemaan myös rekisteröityä parisuhdetta. Politikoinnin sijaan tulisikin keskittyä siihen, miten parisuhteensa virallistavat tulisivat kohdatuksi ja hyväksytyksi kirkon taholta.

Petri Lounatmaa
varatuomari

Jaa tämä artikkeli: