Kirkon ulkoasiain osasto: Lähetysjärjestöt puolustavat ihmisoikeuksia

Kirkon ulkoasiain osasto: Lähetysjärjestöt puolustavat ihmisoikeuksia

Kirkon ulkoasiain osasto arvioi, että lähetysjärjestöt ovat erilaisista teologisista tulkinnoistaan riippumatta valmiit puolustamaan kaikkien, myös seksuaalisten vähemmistöjen, ihmisoikeuksia.

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on noussut esiin järjestöjen suhde kirkon virkaan ja suhtautuminen homoseksuaalisuuteen sekä samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin. Vantaalla asiaa käsiteltiin joulukuussa, kun yhteinen kirkkovaltuusto päätti lähetysmäärärahojen jaosta ja jätti viisi lähetysjärjestöä ilman tukea.

Kysymys oli esillä myös ohjauskeskusteluissa, jotka Kirkon ulkoasiain osasto kävi järjestöjen kanssa syksyllä. Lähetysjärjestöt allekirjoittivat viime vuonna kirkon kanssa lähetystyön perussopimuksen. Siinä ne sitoutuvat kirkon tunnustukseen, päätöksiin ja lähetysstrategian periaatteisiin.

Kirkon ulkoasiain osaston mukaan järjestöjen työntekijät voivat pitäytyä torjuvalla kannallaan suhteessa naispappeuteen, mutta eivät kieltäytyä yhteistyöstä. Kun lähetysjärjestöt toimivat ulkomailla, niiden tulee noudattaa ulkomaisten yhteistyökirkkojen virkaratkaisuja eikä lisätä jännitteitä omalla toiminnallaan.

Kirkon ulkoasiain osaston laatimassa tiedotteessa muistutetaan lähetysjärjestöjen olevan yksityisoikeudellisia toimijoita. Työnantajalla on oikeus valita tehtävään kelpoisuusehdot täyttävä sopiva henkilö, mutta syrjintäkielto sitoo työnantajaa kaikissa oloissa.

Ulkomaisiin tehtäviin rekrytoitaessa on otettava huomioon kohdemaan olosuhteet ja lainsäädäntö. ”Homoseksuaalisuus on kriminalisoitu lukuisissa maissa, joissa kirkon lähetysjärjestöt toimivat. Lähetysjärjestöjen yhteistyökirkot toimivat hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin Suomen evankelisluterilainen kirkko ja niiden suhtautuminen homoseksuaalisuuteen poikkeaa usein oman kirkkomme näkemyksistä”, todetaan tiedotteessa.

Lue koko tiedote ja siitä käyty keskustelu Kotimaa24-sivustolta.

Jaa tämä artikkeli: