Kirkon vaikuttajiksi etsitään uusia kasvoja
Satu Honkanen pyrkii luottamushenkilöksi, koska hän haluaa olla turvaamassa seurakuntien toimintaedellytyksiä.

Satu Honkanen pyrkii luottamushenkilöksi, koska hän haluaa olla turvaamassa seurakuntien toimintaedellytyksiä.

Kirkon vaikuttajiksi etsitään uusia kasvoja

Vanhojen valitsijayhdistysten rinnalle syksyn seurakuntavaaleihin on syntymässä uusia liikkeitä.

Korson ja Vantaankosken seurakunnissa pidettiin viime viikolla seurakuntavaalien esittelytilaisuudet. Satu Honkanen tuli Korson tilaisuuteen tositarkoituksella, sillä hän oli jo päättänyt ryhtyä vaaleissa ehdokkaaksi.

– Seurakunnan lapsityö on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Minulla on kaksi lasta, joista toinen käy viikoittain kerhossa. Työntekijät ovat ammattilaisia ja osaavat suhtautua jokaiseen lapseen omana persoonanaan, hän kertoo.

Seurakunnan toimintaedellytykset kiinnostavat ravintolatoimen päällikkönä työskennellyttä Honkasta. Hän ymmärtää numeroita ja tiukkoja taloustilanteita. Raha- ja budjettiasiat ovatkin keskeisesti esillä seurakunnan luottamuselimissä.

– Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentista ja yhteisestä budjetista. Korson seurakuntaneuvosto päättää omalle seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä, tiivistää Korson kirkkoherra Pirkko Yrjölä.

Luottamuselimissä edustettuina olevat valitsijayhdistykset luonnehtivat itseään kuitenkin enemmän muiden kuin talouslinjausten kautta.

– Tulkaa kaikki nuoret ja uudistusmieliset -ryhmä kannattaa tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, demokratian avoimuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Haluamme uudistaa kirkkoa ja säilyttää rakkaat perinteet, kertoo Eve Rämö.

Tällä vaalikaudella Tulkaa kaikki -liikkeen vastapuoleksi on asettunut muun muassa Sanasta elämään -ryhmä.

– Pidämme päätöksenteon lähtökohtana Jumalan sanaa. On tärkeätä, että evankeliumia viedään niin lähellä kuin kaukana oleville lähimmäisille. Mielestämme lähetysmäärärahat pitäisi jakaa kirkon lähetysjärjestöille niiden alueelta saaman vapaaehtoisen tuen mukaisesti, Jukka Norvanto linjaa.

Korsossa vaaleihin on tulossa myös kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien listat, joiden painotukset ovat lähellä emopuolueiden kannanottoja. Epämääräisempi on niin sanottu avoin seurakunta.

– Avoimella listalla on ollut eri ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Monet toimivat seurakunnan vapaaehtoistehtävissä, Leena Lehto toteaa.

Vantaankosken seurakunnassa puuhataan uutta listaa, jonka työnimenä on ”sosiaalinen omatunto”. Se ei vielä esittäytynyt vaalipaneelissa.

– Seurakunnan vaikeassa taloustilanteessa kaikki ryhmät tuntuvat pitävän työntekijöitä tiloja tärkeämpinä, kertoo vaalipaneelin vetänyt diakoni Jukka-Pekka Virtanen.

Pitkään luottamushenkilönä toiminut korsolainen Liisa Peltohaka arvelee, että syksyn vaaleihin voi tulla uusia yhden asian liikkeitä.

– Ajattelen vaikkapa listaa, joka vastustaa jostain toiminnasta luopumista tai seurakuntien yhdistämistä. Tai oikeasti nuorilla, 18–20-vuotiailla ehdokkailla, voisi olla oma ohjelmansa.

Korsossa uusiksi luottamushenkilöiksi oli jo tarjokkaita. Kirsi Kallio ja Kai Etelämäki ryhtyivät ehdokkaiksi avoimen seurakunnan listalle. Satu Honkanen päätti allekirjoittaa Tulkaa kaikki -ohjelman eli liittyä heidän listalleen. Ehdokasasettelu päättyy 15.9.


Lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta ja vaaleista: www.vantaanseurakunnat.fi/seurakuntavaalit.
 

Jaa tämä artikkeli: