KMN edistää rauhanomaista ratkaisua Lähi-itään

KMN edistää rauhanomaista ratkaisua Lähi-itään

Artikkeli Taistelu Israelista (K&k 28.5.) kyseenalaisti Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) työn rauhan hyväksi Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Lähi-Idän konflikti on erittäin monimutkainen. Sen ymmärtämistä ei yhtään edistä artikkelin yksioikoinen päättelyketju, joka johtaa terrorismimielikuvaan.

KMN on sitoutunut seuraaviin linjauksiin edistäessään pysyvää rauhaa Israelin ja palestiinalaisten välille. Palestiinalaisilla on oikeus itseään koskevaan päätöksentekoon. Israelin lainmukaiset turvallisuustarpeet on tunnustettava. Jerusalemin tulee olla avoin ja yhteinen kaupunki juutalaisille, kristityille ja muslimeille. Israelin perustamat siirtokunnat ja niiden laajentaminen ovat Geneven sopimuksen mukaan laittomia.

Alueet toisistaan erottava muuri on kansainvälisen ja humanitaarisen oikeuden räikeä loukkaus. Väkivalta on tuomittavaa kaikissa muodoissaan: tämä koskee niin Israelin valtion toimia miehitetyillä palestiinalaisalueilla kuin Palestiinan sotilaallisten ryhmien toimintaa Israelin valtion alueella. Tietyt taloudelliset menettelyt ovat lainmukaisia painostuskeinoja rauhan saavuttamiseksi.

Toiminnassaan KMN on sitoutunut rauhanomaisten keinojen käyttöön. Väkivalta ja sillä uhkaaminen eivät ole ratkaisu. Tämä koskee myös EAPPI-toimintaa. EAPPI ei osallistu Israelin vastaisiin boikotti-kampanjoihin (BDS) mutta rohkaisee jäsenkirkkoja välttämään sijoituksia ja muita talousyhteyksiä miehitetyille alueille. Näitä periaatteita Suomen evankelisluterilainen kirkkokin pyrkii noudattamaan sijoitustoiminnassaan. Kirkon Ulkomaanapu on vaatinut, että siirtokuntatuotteet merkitään niiden alkuperän tunnistamiseksi.

Vierailin kaksi vuotta sitten muiden kirkkomme piispojen kanssa palestiinalaisalueilla ja Israelissa. Samalla tutustuin EAPPIn toimintaan. Selväksi kävi, että EAPPI:n toiminnan uskottavuus on sidoksissa tasapuolisuuteen. Tarkkailijoiden tulee raportoida ihmisoikeuksien rikkomuksista riippumatta siitä, kumpi osapuolista on vastuullinen. Onko Kirkko ja kaupungilla näyttöä yksipuolisuudesta?

Simo Peura
piispa,
KMN:n eksekutiivikomitean jäsen

 

Edellisen johdosta: Haastattelussa Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen myönsi EAPPI-ohjelman BDS-yhteyden. Kirkkojen Maailmanneuvostonkin (KMN) julkaiseman Kairos Palestiina -asiakirjan suomennos toteaa kohdassa 7: ”Me kannatamme kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen ehdottamaa (jo aikaisemmin mainittua) toimintamallia: järjestelmällisten taloudellisten pakotteiden ja boikotin käynnistämistä Israelia vastaan.”

KMN:n rekisteröimä kairospalestine.ps-nettisivu sisältää kokonaisen BDS-osion. Se promotoi aktiivisesti Boycott, Sanctions, Divestment (BDS) -liikettä. EAPPI:n yhteistyökumppani, Kairos-julistuksen allekirjoittanut ortodoksinen arkkipiispa Theodosios Atallah Hanna, on BDS-kampanjan puolestapuhuja.

Jo EAPPI:a suunniteltaessa Peter Weiderudin delegaatio ehdotti apartheid-sanaston käyttämistä. KMN:n julkaisema EAPPI-asiakirja Faith under Occupation kehottaa apartheid-kielen vaalimiseen. Ohjelma on myös hyvin aggressiivinen. EAPPI:n vuosina 2005–2007 julkaisema ChainReaction-lehti kehotti kesällä 2007 EAPPI-tarkkailijoita hakkeroimaan hallitusten nettisivuja.

Esimerkki sananvapauden riistosta Palestiinan itsehallinnossa: Heinäkuussa 2012 palestiinalaispoliisi pidätti bloggaaja Jamal Abu Rihanin, koska hän oli perustanut Facebookiin ryhmän ”The people want an end to corruption” (Kansa haluaa lopun korruptiolle). Tällaisista tapauksista raportoivat Human Rights Watchin kaltaiset ihmisoikeusjärjestöt. Tässäkään lähteenä ei ole EAPPI. Siitä kertoi muun muassa New York Times. Oman ilmoituksensa mukaan EAPPI:n tavoittena on kertoa vain ”miehityksen seurauksista”. Muusta se vaikenee.

Juhani Huttunen

 

Jaa tämä artikkeli: