Kolumni: Tavoitetaanko avuntarvitsijat?

Kolumni: Tavoitetaanko avuntarvitsijat?

Eriarvoisuus on kasvanut yhteiskunnassamme. Työttömyys on lisääntynyt tiukan taloustilanteen vuoksi. Nuorisotyöttömyyden lisäksi myös vanhempien työttömyys heijastelee lapsiin ja nuoriin. Harrastuksista on karsittava. Työttömien vanhempien lapsi joutuu muita helpommin kiusatuksi.

Työ- ja opiskelupaikkojen puute irtaannuttaa nuoret yhteiskunnan rakenteista. Ei siis ole ihme, että yhä useampi nuori kokee olonsa toivottomaksi ja tulevaisuutensa epävarmaksi. Vaikka itsellä asiat olisivat hyvin, ystävien tilanne huolestuttaa. Toista on naapurimaassamme Norjassa. Siellä ollaan huolissaan nuorista, joista 20 prosenttia keskeyttää peruskoulun siirtyäkseen työelämään. Työttömyyttä ei käytännössä ole, ja opiskelupaikkoja löytyy halukkaille.

Sen sijaan Suomessa tilanne on kiristynyt vuosi vuodelta. Meillä korkea koulutuskaan ei takaa työpaikkaa. Huomiota on herättänyt myös lisääntynyt katuväkivalta. Nuoret, jotka eivät saa kodissa ja koulussa hyväksyntää, oirehtivat. Väkivalta on lisännyt pelkoa myös lasten ja nuorten keskuudessa. Pelätään liikkua yksin illalla harrastuksista kotiin. Myös vanhempien huoli oman nuoren turvallisuudesta on kasvanut.

Nyt jos koskaan on tilausta kirkon etsivälle diakonia- ja nuorisotyölle. Tuoreet tilastot kuitenkin laittavat pohtimaan, onko kirkon työn kohdentamisessa mennyt jokin vikaan. Diakonian asiakaskontaktit ja asiakasmäärät ovat viime vuosina vähentyneet. Eikö kirkon työ kohtaa apua tarvitsevia perheitä ja nuoria?

On aika koota osaajat yhteen ja miettiä, miten saamme nuoremme sitoutettua opiskeluun, työhön ja harrastuksiin. Miten annamme heille vastuuta ja osallistumisen mahdollisuuksia? Asiaa ei ratkaista strategiapapereilla tai kauniilla juhlapuheilla. Vastuu nuorista on meillä aikuisilla, työnantajilla, oppilaitoksilla ja harrastusseuroilla.

Salon yrittäjät järjestivät tänä kesänä jokaiselle 16–18-vuotiaalle kesätyön. Helsinkiin kaivataan vastaavanlaista voimannäytettä ja asennetta nuorten tukemiseksi.

Kirjoittaja on yhteiskunnallisen ja kirkollisen kentän rajapinnoista kiinnostunut teologian tohtori.

sanna.lehtinen@eduskunta.fi

Jaa tämä artikkeli: