Kolumni: Yhteiskunnan peili

Kolumni: Yhteiskunnan peili

Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet. Päivittäinen köyhyys koskettaa jo noin 848 000 suomalaista. Yhteiskunnan eriarvoistavat rakenteet muuttuvat hitaasti. Aina ei ole edes tahtoa niiden muuttamiseksi.

Kuten rikkaus, myös köyhyys periytyy. Ruokajonot ovat viime aikoina pidentyneet. Asumismuodoista kimppa-asuminen on lisääntynyt myös työssäkäyvien yhdenvanhemman perheiden keskuudessa. Yhteisöllisistä toimintatavoista ja asumismuodoista pitävät huolen kohonneet elinkustannukset etenkin pääkaupunkiseudulla.

Miten eriarvoistumista sitten voisi vähentää? Erilaisia perustulo- ja perusturvamalleja on esitetty. Nämä ovat kannatettavia. Julkiset palvelut ovat vähentäneet eriarvoistumista ja pitäneet samalla yllä yhteiskuntarauhaa. Samanaikainen köyhyyden lisääntyminen ja julkisten palveluiden purkaminen lisääkin ihmisten turvattomuutta.

Kun erilaisia yhteiskunnan aiemmin julkisin varoin turvattuja palveluja puretaan tai yksityistetään, lisääntyy myös huoli omasta ja läheisten pärjäämisestä.

Esimerkiksi haluan nostaa vanhustenhuollon. Kotikaupungissamme yksityisten palvelukotien määrä on kasvanut. Järkytystä aiheutti erään ikäihmisen tarina. Hän meni yksityiseen palvelukotiin. Kattaakseen palvelukodin aiheuttamat kustannukset hän otti käänteisen asuntolainan. Kävi kuitenkin niin, että rahat loppuivat. Vanhus ajettiin ulos yksityisestä palvelukodista, missä hän oli ajatellut lopun elämänsä viettää. Nyt hän asuu Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa kotihoidon lyhyiden käyntien varassa.

Mistä sain kuulla tästä? Kirkon diakoniatyö tavoittaa ne ihmiset, joihin mikään muu apu ei yllä ja jotka ovat tippuneet yhteiskunnan turvaverkkojen läpi. Diakoniatyö toimii yhteiskunnan peilinä ja sen avulla on mahdollista tehdä yhteiskunnallisia korjausliikkeitä.

Toivoisinkin, että ne tahot, jotka päättävät muun muassa sote-uudistuksesta, kuuntelisivat herkällä korvalla myös diakoniatyöntekijöitä ja heidän asiakkaitaan ennen lopullisia päätöksiä.

Kirjoittaja on yhteiskunnallisen ja kirkollisen kentän rajapinnoista kiinnostunut teologian tohtori.

sanna.lehtinen@eduskunta.fi

Jaa tämä artikkeli: