Kolumni: Yrittäjille tukea

Kolumni: Yrittäjille tukea

Suomen yrityskanta on pienyritysvaltainen. Mikroyrityksiä, jotka työllistävät vähemmän kuin viisi henkilöä, on noin 86 prosenttia yrityksistä. Suuria, vähintään 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä, on vain 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä. Käytännössä uudet työpaikat ovatkin viimeisten vuosien aikana syntyneet lähes poikkeuksetta pk-yrityksiin.

Yrittäjien ja yrittäjyyden varassa seisovat kansantaloutemme, vientimme, menestyksemme ja hyvinvointimme. On siis tärkeää, miten yrittäjämme voivat.

Helsingissä on noin 40 000 mikroyritystä. Monelle meistä sana yrittäjyys luo mielikuvan menestyvästä ja hyvin toimeentulevasta henkilöstä. Yrittäjän arki on kuitenkin usein kaukana glamourista. Yrittäjistä 2/3:n ansiot jäävät alle palkansaajien keskiansioiden. Kaikille yrittäjyys ei ole vapaaehtoinen valinta vaan pakko.

Taloustaantuman keskellä juuri nyt moni yrittäjä kamppailee selviytyäkseen velvoitteistaan. Usein taloudellisesta ahdingosta seuraa myös muita vaikeuksia.

Helsingin ja Uudenmaan yrittäjäjärjestöt esittivät kirkolle toiveen yrittäjien tukemisesta vuonna 2008 alkaneen talouskriisin seurauksena. Helsingin seurakuntayhtymä vastasi tähän tarpeeseen ja käynnisti vuonna 2010 Pienyrittäjien tukihankkeen. Juuri parhaillaan yhtymässä selvitellään uusia keinoja pienyrittäjien tukemiseen.

Seurakunnissa on tuettu yrittäjiä niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Kirkon työ on saanut yrittäjiltä kiitosta erityisesti siitä, että yrittäjät on otettu kohtaamistilanteissa huomioon kokonaisvaltaisesti.

Helsinkiläisten pienyrittäjien lomaleiriltä lähti terveiset, että muistakaa, että kun puhutaan yrittäjyydestä, puhutaan ihmisistä, jotka yrittämisen kautta toteuttavat unelmiaan ja heille siunattuja lahjoja. Erityisesti kiitosta sai kirkon järjestämä keskusteluapu ja virkistysmahdollisuudet.

Kirkko ja seurakunta ovat kaikkia seurakuntalaisia varten. Kirkko auttaa omalta osaltaan työelämän puristuksessa olevia. Työ on usein näkymätöntä mutta tärkeää.

Kirjoittaja on yhteiskunnallisen ja kirkollisen kentän rajapinnoista kiinnostunut teologian tohtori.

sanna.lehtinen@eduskunta.fi

Jaa tämä artikkeli: