null Kotimaa: Kolmasosa kirkolliskokousehdokkaista vihkisi homoparit

Kirkolliskokous kokoontui viime marraskuussa Turun kristillisessä opistossa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokous kokoontui viime marraskuussa Turun kristillisessä opistossa. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kotimaa: Kolmasosa kirkolliskokousehdokkaista vihkisi homoparit

Vajaa kolmannes ehdokkaista vihkisi ja siunaisi tulevaisuudessakin vain eri sukupuolta olevia pareja.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa korkeinta päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous, johon valitaan uudet edustajat 9. helmikuuta. Seuraavan nelivuotiskauden suurimpiin kiistanaiheisiin kuuluu se, mitä kirkon pitäisi tehdä, kun sukupuolineutraali avioliittolaki astuu voimaan vuonna 2017. Kotimaa-lehti esitteli 14.1. ehdokkaiden mielipiteitä kysymyksestä.

Kolmasosa ehdokkaista on sitä mieltä, että kirkon pitäisi vihkiä ja siunata myös samaa sukupuolta olevia pareja. Näin vastanneista valtaosa säilyttäisi kuitenkin papeilla vapauden valita, vihkiikö nais- ja miespareja vai ei.

Vajaa kolmannes, 29 prosenttia, vihkisi ja siunaisi tulevaisuudessakin vain eri sukupuolta olevia pareja. Ehdokkaista 16 prosenttia vihkisi tulevaisuudessakin vain naisen ja miehen pariskuntia, mutta siunaisi myös nais- ja miesparien avioliittoja. Yhtä moni on valmis luopumaan kirkon vihkioikeudesta kokonaan. Siinä tapauksessa kirkko ainoastaan siunaisi sitä haluavat parit. Vähiten kannatusta sai vaihtoehto, jossa kirkko luopuisi vihkioikeudesta ja siunaisi vain naisen ja miehen pareja.

Ehdokkaat ajattelivat, että kirkon vihkioikeudesta luopuminen voisi edesauttaa kirkon ykseyttä. Toisaalta pelättiin, että kirkkohäiden hylkäämisen jälkeen ihmisten kohtaamiset kirkon kanssa vähenisivät selvästi.

Kotimaan joulukuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi runsas puolet kirkolliskokousvaalien yli 700 ehdokkaasta. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat maallikot, papit valitsevat pappisedustajat lääninrovastin johdolla. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi kestää 1.5.2016–30.4.2020.

Jaa tämä artikkeli: