null Kouluun

Kouluun

Onks tää suurta?” Lapseni kysymys osui ytimeen. Olimme koulun pihalla odottamassa koulun alkamista. Iloa, jännitystä, uutta ja ihmeellistä.

Koulun alkaessa lapsen elämässä tapahtuu suuria asioita. Oma luokka ja opettaja, koulumatka, uusien asioiden oppiminen, läksyt. Silti ekaluokkalaiset ovat pieniä, vaikka reput ovat suuria.

Joskus myös odotukset ovat suuret. Yhteiskunnan, vanhempien, koulunkin. Painotamme liiaksi menestymistä, liian vähän onnistumista. Mittaamisen ja kilpailun arkeen ehtii. Koulun ei pidä sitä ruokkia.

Suomalaisen koulumaailman heikkous on kiire. Kun lapsilta on kysytty, mihin asiaan he yhdistävät koulun, vastaus on selvä. Kiireeseen.

Kiire on koulun valinta. Se on meidän aikuisten valinta. Vähemmän on enemmän. On valittava, mihin keskitymme. On ruokittava luovuutta ja oivallusta tässä tietotulvan ajassa. Leikkiä ja kavereita.

Yhteiskunnalla on suuri merkitys siinä, millaista pienen koululaisen arki on. Koulujen väliset erot ovat olleet meillä pienet eikä koulua ole tarvinnut etsiä. Nyt alkaa olla toisin. Moni vanhempi miettii, mikä koulu olisi lapselle paras.

Tapasin vanhempainillassa isän, joka tutustui Helsingin kouluihin. Hän etsi lapselleen parasta. Hän oli hyvä isä. Mutta tuon tien päässä on Suomi, jossa osa saa parasta ja loput ottavat, mitä jäljelle jää.

Näin ei saa olla. Jokaisen koulun on oltava yhtä hyvä. Lähikouluperiaate on nostettava uudelleen kunniaan.

Merkitystä on silläkin, onko lapsi terveellisessä koulussa vai homekoulussa. Helsingin jokaisessa koulussa tulisi käydä kouluterveyskyselyjen tulokset tarkasti läpi vanhempien kanssa.

Muutoksissa tarvitaan tukea. Sitä tarvitsevat lapset, vanhemmat, opettajat. On tärkeää, että työnantaja ymmärtää pienen ekaluokkaisen vanhemman tilannetta, että kaupunki ei säästä kouluja heikoiksi ja että me aikuiset kannattelemme jokaista lasta.

Tuki on myös kiitosta ja rohkaisua. Silloin, kun on mennyt hyvin. Ja heikommalla hetkellä. Vanhempien tuki opettajalle, opettajien tuki vanhemmille. Se silta kannattelee lasta.

tuomas.kurttila
@vanhempainliitto.fi

Kirjoittaja on isä
ja teologian maisteri.

Jaa tämä artikkeli: