null Kristitty, kirjoita elämästäsi ateistin tai uskonnottoman kanssa

Kristitty, kirjoita elämästäsi ateistin tai uskonnottoman kanssa

Oletko kristillisen vakaumuksen omaava henkilö ja elät tai olet elänyt parisuhteessa uskonnottoman/ateistin kanssa?

Voit kertoa myös puolison uskonnottomuuden/ateismin vaikutuksista parisuhteeseen, ja jos teillä on lapsia, myös millaisia vaikutuksia sillä on ollut lastenne kasvatukseen.

Aineistoa käytän pro gradu -tutkielman tekemiseen Itä-Suomen yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Pyydän sinua vastaamaan kyselyyn e-lomakkeella, jossa on kysymyksiä uskonnottomuuden/ateismin vaikutuksista omaan uskonnollisuuteesi. E-lomakkeen löydät osoitteesta: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16843/lomake.html

Jos et jostain syystä halua vastata e-lomakkeella, voit myös kirjoittaa kokemuksistasi ja lähettää ne minulle sähköpostitse tai postitse. Osoitteeni on: Marja Pyyny-Nevalainen, Koivulantie 24, 80140 Joensuu tai: marjpy@student.uef.fi.

Pyydän sinua kirjoittamaan siitä, mikä on oma uskonnollinen taustasi, mihin uskonnolliseen yhteisöön kuulut ja miten olet siihen yhteisöön päätynyt. Millainen merkitys uskollasi sinulle on? Miten uskosi näkyy elämässäsi? Kuinka aktiivinen olet omassa uskonnollisessa yhteisössäsi?

Millaisia vaikutuksia puolisosi ateismilla/uskonnottomuudella on ollut omaan uskonnollisuuteesi ja osallistumiseesi uskonnolliseen toimintaan, kuten jumalanpalveluksiin ja seuroihin? Millaisia vaikutuksia puolison uskonnottomuudella/ateismilla on ollut parisuhteeseenne tai lastenne kasvatukseen?

Voit kirjoittaa nimettömänä. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Taustatietoina pyydän sinua kertomaan sukupuolesi ja ikäsi.

Jos koet voivasi osallistua mahdolliseen haastatteluun tutkielman teon yhteydessä, liitä mukaan yhteystietosi.

Tutkielmani ohjaajina toimivat käytännöllisen teologian professori Jouko Kiiski ja käytännöllisen teologian lehtori Harri Koskela. Toivon, että voit vastata mahdollisimman pian.

Marja Pyyny-Nevalainen

Jaa tämä artikkeli:

Kommentoi